22 lượt xem

Xóa nền chữ khi coppy văn bản trên Web về Word

Khi coppy văn bản trên các trang Web về Word thường có nền chữ như sau:

Để xóa nền chữ này ta làm như sau:

Trước tiên bôi đen đoạn chữ cần xóa nền rồi vào mục > Page Layout>Page Borders>Shading> Appy to: Paragraph – Fill: No Color; > OK

Sau đó vào mục > Page Layout>Page Borders>Shading> Appy to: Text – Fill: No Color; > OK