• Trang chủ
  • Luận Văn
  • Luận văn tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất và thực trạng giá trị sử dụng đất làm cơ sở cho việc định giá đất trên địa bàn quận Ninh Kiều th
343 lượt xem

Luận văn tốt nghiệp ngành Quản lý đất đai Xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến giá đất và thực trạng giá trị sử dụng đất làm cơ sở cho việc định giá đất trên địa bàn quận Ninh Kiều th