305 lượt xem

Lời bài hát You And Me – Jennie

1. You And Me Jennie Vietsub Lyrics

Tôi yêu anh và chính tôi

Nhảy múa dưới ánh trăng

Chẳng ai có thể nhìn thấy

Chỉ có anh và tôi đêm nay

Anh biết rằng tôi sẽ luôn ở bên

Không ai có anh như tôi có

Không ai sẽ luôn ở bên anh như cách tôi làm

Yêu tôi, chỉ cần nói là đồng ý

Anh biết rằng anh đã có tôi

 

Mọi thứ tôi làm, mọi thứ tôi đã từng làm

Mọi thứ tôi mong muốn sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn

Tôi chỉ nói thế thôi, vì vậy

Tôi thực sự thích điều đó

Không có gì trên thế giới có thể khiến tôi cảm thấy

Như cách anh làm, những điều anh làm

Tôi thực sự thích điều đó

Không có gì trên thế giới có thể khiến tôi cảm thấy

Như cách anh làm, những điều anh làm

Tôi yêu anh và chính tôi

Nhảy múa dưới ánh trăng

Chẳng ai có thể nhìn thấy

Chỉ có anh và tôi đêm nay

Tôi yêu anh và chính tôi

Nhảy múa dưới ánh trăng

Chẳng ai có thể nhìn thấy

Chỉ có anh và tôi đêm nay

Nhìn anh, bây giờ nhìn tôi

Anh có bao giờ sẽ tìm được ai đó như vậy không?

Nhìn anh, bây giờ nhìn tôi

Anh có bao giờ sẽ tìm được ai đó như vậy không?

Tình yêu của anh khiến trái tim tôi nhảy múa

Chỉ cần một chút chạm, thế giới của tôi dừng lại

Cuối cùng, tôi biết rằng anh là của tôi

Tôi không muốn đổ vỡ

Không muốn chơi trò chơi tình yêu này, oh-eh-oh

Không có cách nào để che giấu

Tôi thực sự thích điều đó

Không có gì trên thế giới có thể khiến tôi

Cách anh làm, những điều anh làm

Tôi yêu anh và chính tôi

Nhảy múa dưới ánh trăng

Chẳng ai có thể nhìn thấy

Chỉ có anh và tôi đêm nay

Anh biết rằng tôi sẽ luôn ở bên

Không ai có anh như tôi có

 

Tôi không quan tâm đến tình yêu đầu tiên của anh

Đó nên là tình yêu cuối cùng của anh

Dường như tình yêu của anh đã được chiến thắng

Anh trông tốt hơn trên tôi, như là mốt thời trang

Bước đi phong cách Vogue, những tia sáng, máy quay, hành động

Chưa bao giờ yêu hay chưa bao giờ yêu tôi, eh

Không nói cho anh ấy, hãy nói cho anh ấy, không được thay đổi

Tôi muốn anh, tôi yêu tôi và cách của tôi

Đứng giữa tình yêu hai người, không nên nói ai tốt hơn.

1. You And Me Jennie Vietsub Lyrics

Tôi yêu anh và chính tôi

Nhảy múa dưới ánh trăng

Chẳng ai có thể nhìn thấy

Chỉ có anh và tôi đêm nay

Anh biết rằng tôi sẽ luôn ở bên

Không ai có anh như tôi có

Không ai sẽ luôn ở bên anh như cách tôi làm

Yêu tôi, chỉ cần nói là đồng ý

Anh biết rằng anh đã có tôi

 

Mọi thứ tôi làm, mọi thứ tôi đã từng làm

Mọi thứ tôi mong muốn sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn

Tôi chỉ nói thế thôi, vì vậy

Tôi thực sự thích điều đó

Không có gì trên thế giới có thể khiến tôi cảm thấy

Như cách anh làm, những điều anh làm

Tôi thực sự thích điều đó

Không có gì trên thế giới có thể khiến tôi cảm thấy

Như cách anh làm, những điều anh làm

Tôi yêu anh và chính tôi

Nhảy múa dưới ánh trăng

Chẳng ai có thể nhìn thấy

Chỉ có anh và tôi đêm nay

Tôi yêu anh và chính tôi

Nhảy múa dưới ánh trăng

Chẳng ai có thể nhìn thấy

Chỉ có anh và tôi đêm nay

Nhìn anh, bây giờ nhìn tôi

Anh có bao giờ sẽ tìm được ai đó như vậy không?

Nhìn anh, bây giờ nhìn tôi

Anh có bao giờ sẽ tìm được ai đó như vậy không?

Tình yêu của anh khiến trái tim tôi nhảy múa

Chỉ cần một chút chạm, thế giới của tôi dừng lại

Cuối cùng, tôi biết rằng anh là của tôi

Tôi không muốn đổ vỡ

Không muốn chơi trò chơi tình yêu này, oh-eh-oh

Không có cách nào để che giấu

Tôi thực sự thích điều đó

Không có gì trên thế giới có thể khiến tôi

Cách anh làm, những điều anh làm

Tôi yêu anh và chính tôi

Nhảy múa dưới ánh trăng

Chẳng ai có thể nhìn thấy

Chỉ có anh và tôi đêm nay

Anh biết rằng tôi sẽ luôn ở bên

Không ai có anh như tôi có

 

Tôi không quan tâm đến tình yêu đầu tiên của anh

Đó nên là tình yêu cuối cùng của anh

Dường như tình yêu của anh đã được chiến thắng

Anh trông tốt hơn trên tôi, như là mốt thời trang

Bước đi phong cách Vogue, những tia sáng, máy quay, hành động

Chưa bao giờ yêu hay chưa bao giờ yêu tôi, eh

Không nói cho anh ấy, hãy nói cho anh ấy, không được thay đổi

Tôi muốn anh, tôi yêu tôi và cách của tôi

Đứng giữa tình yêu hai người, không nên nói ai tốt hơn.

3. You And Me Jennie Lyrics Rap

I don’t care ’bout your first love
This should be your last one
Nothin’ like your last one
You look better on me, that’s fashion
Won’t block your shot, lights, camera, action Never been a love me or a love me not thing
Every petal better tell him, better not change
I love you, I love me a lot, wait
Which one I love better? Better off not saying

I love you and me

4. You And Me Jennie Coachella Lyrics

You know I gotcha
You know that I got you like that
Ain’t nobody gonna have your back
Like the way I do
You love it just say you do

You know you got me
Everything you do
Everything you did
Everything I wish I was with
Makes me feel alright
I’m just saying so

I really like it
Nothing in the world can make me
Feel the way you do the things you do
I really like it
Nothing in the world can make me
Feel the way you do the things you do

 

I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It’s just you and me tonight
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It’s just you and me tonight

Look at you now look at me
How you ever ever gonna find
Someone like this
Look at you now look at me
How you ever ever gonna find
Someone like this

You’re the reason my heart skips drops
Just a little touch my world stops
Finally I know that you’re mine
I don’t want to fall
Don’t wanna play this game of love oh eh oh
There’s nowhere to hide

I really like it
Nothing in the world can make me
Feel the way you do the things you do
I really like it
Nothing in the world can make me
Feel the way you do the things you do

I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It’s just you and me tonight
I love you and me
Dancing in the moonlight
Nobody can see
It’s just you and me tonight

Look at you now look at me
How you ever ever gonna find
Someone like this
Look at you now look at me
How you ever ever gonna find
Someone like this

Under the moonlight
All in the mood like
You should put a ring on it
I do I do vibes
Don’t get the blue light
We getting nasty
I found my new ride
Here in the backseat
Love so good I bet he be cashing out
I got him feeling that rush like he passing out
Couldn’t handle these curves
So he crashing now
Beep beep with the way I can back it out

I love you and me
I love you and me
I love you and me