88 lượt xem

Lời Bài Hát Who I Am – Alan Walker, Putri Ariani, Peder Elias

[Verse: Peder Elias]

Don’t say this, don’t say that

Đừng nói thế này thế kia

I’m not playing by the rules if they were made by you

Anh không chơi theo luật nếu như chúng được tạo ra bởi em

I won’t break just like that

Anh sẽ không tan nát như thế đâu

I’ll make my own mistakes till I’m wrong in all the right ways

Anh sẽ phạm những sai lầm của riêng mình cho đến khi anh sai theo những cách đúng đắn

[Chorus: Peder Elias]

Save all your tears

Cứ lưu giữ những giọt nước mắt trong em

You don’t wanna waste them on me

Em không muốn lãng phí chúng vì anh mà

I’m not gonna be just like them

Anh sẽ không giống như chúng

This is just the way that I am

Đây chính là cái cách mà anh thể hiện

Head in the clouds

Đầu óc như trên mây

I do not fit in to the crowd

Anh không phù hợp với đám đông

Baby, it’s all making perfect sense

Em yêu, nó đang làm nên ý nghĩa hoàn hảo

“Cause this is who I am

Vì đây là chính con người anh

[Post-Chorus: Peder Elias]

Who I am

Là chính anh

[Verse: Putri Ariani]

Don” t say this, don’t say that

Đừng nói thế này thế kia

I’m not playing by the rules if they were made by you

Anh không chơi theo luật nếu như chúng được tạo ra bởi em

I won’t break just like that

Anh sẽ không tan nát như thế đâu

I’ll make my own mistakes till I’m wrong in all the right ways

Anh sẽ phạm những sai lầm của riêng mình cho đến khi anh sai theo những cách đúng đắn

[Chorus: Putri Ariani, Both ]

Save all your tears

Cứ lưu giữ những giọt nước mắt trong em

You don’t wanna waste them on me

Em không muốn lãng phí chúng vì anh mà

I’m not gonna be just like them

Anh sẽ không giống như chúng

This is just the way that I am

Đây chính là cái cách mà anh thể hiện

Head in the clouds

Đầu óc như trên mây

I do not fit in to the crowd

Em không phù hợp với đám đông

Baby, it’s all making perfect sense

Anh yêu, nó đang làm nên ý nghĩa hoàn hảo

“Cause this is who I am

Vì đây là chính con người em

[Post-Chorus: Both]

Who I am

Là chính anh (em)

[Bridge: Both]

If only I was wide awake

Ước chi anh đã hoàn toàn tỉnh táo

There” s more than I can take

Anh có thể nhận được nhiều hơn thế

And when you dive into the blue

Và khi em chìm trong buồn bã

I’ll be right next to you

Anh sẽ ở ngay bên cạnh em

I never wanna miss a thing

Anh không bao giơ muốn bỏ lỡ điều gì cả

We fall in love again

Chúng ta yêu lại từ đầu nhé

You know I may hold on to June

Em biết anh có thể cố níu giữ tháng 6 mà

“Cause all that you go through, I” m with you

Vì tất cả mà em đã trải qua, anh sẽ luôn bên cạnh em

[Outro: Both]

“Cause all that you go through, I” m-

Vì tất cả mà em đã trải qua, anh sẽ luôn bên cạnh em

“Cause all that you go through, I” m with you

Vì tất cả mà em đã trải qua, anh sẽ luôn bên cạnh em