279 lượt xem

Lời bài hát vẻ Vang phụ nữ Việt Nam

Phụ Nữ Việt Nam,Rất tự hào về truyền thống vẻ vang
Thật xứng danh với tám chữ vàng
Bác Hồ tặng cho phụ nữ Việt Nam
Anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang
Anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang.

Đk:
Như cây tre rất dịu dàng,Soi bóng dài sông quê
Khi gian nguy ,đứng trước quân thù
Thành gậy tầm vóc,thành bão dông
Phụ Nữ Việt Nam,Rất tự hào về truyền thống vẻ vang
Thật xứng danh với tám chữ vàng
Bác Hồ tặng cho phụ nữ Việt Nam
Anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang
Anh hùng bất khuất trung hậu đảm đang….