32 lượt xem

Lời bài hát Thôi Miên – CARA

Người đã khiến tim em rung động

Và thổn thức đêm ngày nhớ mong

Chỉ muốn ôm anh trong lòng

Rút ra chân không

Và lồng kính anh trong căn phòng

Chàng là giấc mơ nơi thiên đường

Chẳng thể với tay chạm tới được

Vì biết em không như là Đóa hoa kiêu sa

Để được sánh đôi anh nên là

Ngày từng ngày em cứ bước theo người

Giờ từng giờ em cứ dõi theo người

Đợi một lần em sẽ bắt anh về

Để anh không rời xa

Yêu em thôi này

Yêu em thôi này

Yêu em thôi nhé Oh baby

Tin em thôi này Tin em thôi này

Tin em thôi nhé

Trên thế gian này

Duy nhất em này

Mặt trời ngoài kia không soi

Tim anh sáng bằng em yeah

Yêu em thôi này

Yêu em thôi này

Yêu em thôi nhé Oh baby

Tin em thôi này

Tin em thôi này

Tin em thôi nhé

Trên thế gian này

Duy nhất em này

Người đừng cầu mong ai kia

Thay em có được anh

Chẳng thoát tay em đâu mà

Người đã khiến tim em rung động

Và thổn thức đêm ngày nhớ mong

Chỉ muốn ôm anh trong lòng

Rút ra chân không

Và lồng kính anh trong căn phòng

Chàng là giấc mơ nơi thiên đường

Chẳng thể với tay chạm tới được

Vì biết em không như là Đóa hoa kiêu sa

Để được sánh đôi anh nên là

Ngày từng ngày em cứ bước theo người

Giờ từng giờ em cứ dõi theo người

Đợi một lần em sẽ bắt anh về

Để anh không rời xa

Yêu em thôi này

Yêu em thôi này

Yêu em thôi nhé Oh baby

Tin em thôi này Tin em thôi này

Tin em thôi nhé

Trên thế gian này

Duy nhất em này

Mặt trời ngoài kia không soi

Tim anh sáng bằng em yeah

Yêu em thôi này

Yêu em thôi này

Yêu em thôi nhé Oh baby

Tin em thôi này Tin em thôi này

Tin em thôi nhé

Trên thế gian này

Duy nhất em này

Người đừng cầu mong ai kia

Thay em có được anh

Chẳng thoát tay em đâu mà

Chẳng thoát tay em đâu mà

Chẳng thoát tay em đâu mà

Chẳng thoát tay em đâu mà

Chẳng thoát tay em đâu mà