12 lượt xem

Lời Bài Hát Sweet Morning Heat – Meghan Trainor, Jimmy Fallon

Lời bài hát:

Please

Give me that sweet morning heat

Every single day of the week

You’ve got all the lovin’ I need

Give me that sweet morning

Give me that sweet morning

Give me that sweet morning

Heat

Heat

I used to eat two any time of the day

But somehow it wasn’t ever enough

Is there a reason I just can’t stay away?

I like a rectangle that I can heat up. Ooh!

The moment we connected

It was written on the box

My toaster is electric

It’s the top that makes it pop

I can’t keep myself together when the heat is hot, come on

Sprinkles and icing just the way I like it

Please

Give me that sweet morning heat

Every single day of the week

You’ve got all the lovin’ I need

Give me that sweet morning

Give me that sweet morning

Give me that sweet morning

Heat

Give me that

Heat

There’s different flavors for no reason

Cause you know they all just pretty much taste the same

And nothing ever had a season

Strawberry, Blueberry, a real player knows the names

Yeah the moment we connected

It was written on the box

Yeah my toaster is electric

It’s the top that makes it pop

I can’t keep myself together when the heat is hot, come on

Sprinkles and icing just the way I like it

Please

Give me that sweet morning heat

Every single day of the week

You’ve got all the lovin’ I need

Give me that sweet morning

I said, give me that sweet morning

I said, give me that sweet morning

Heeeaaat

I need food that’s made by robots baby

Heeeaaat

Not some top chef hot shot lady

Heeeaaat, hey hey hey!

I put a four slice in my drop top lately

I leave it on my favorite setting

You know it’s three

Give me that sweet morning heat

Every single day of the week

You’ve got all the lovin’ I need

Come on, give me that sweet morning

Please..

Give me that sweet morning heat

Every single day of the week

You’ve got all the lovin’ I need

Oh, give me that sweet morning

Give me that sweet morning

I said, give me that sweet morning

Heat!

I can’t open it fast enough, I wanna use my teeth!

Lời dịch:

Xin hãy

Cho tôi hơi ấm ngọt ngào buổi sáng

Mỗi ngày trong tuần

Bạn có tất cả tình yêu tôi cần

Cho tôi hơi nóng buổi sáng ngọt ngào đó

Cho tôi hơi nóng buổi sáng ngọt ngào đó

Cho tôi hơi nóng buổi sáng ngọt ngào đó

Tôi từng ăn hai cái bất cứ lúc nào trong ngày

Nhưng bằng cách nào đó thì không bao giờ là đủ

Có lý do gì khiến tôi không thể rời xa?

Tôi thích một hình chữ nhật mà tôi có thể hâm nóng lên. Ồ!

Khoảnh khắc chúng ta kết nối

Nó được viết trên hộp

Máy nướng bánh mì của tôi dùng điện

Phần trên mới làm bánh mì bật lên

Tôi không thể kiềm chế được khi nhiệt độ tăng cao, nào đi nào

Đường rắc và kem phủ đúng kiểu tôi thích

Xin hãy

Cho tôi hơi ấm ngọt ngào buổi sáng

Mỗi ngày trong tuần

Bạn có tất cả tình yêu tôi cần

Cho tôi hơi nóng buổi sáng ngọt ngào đó

Cho tôi hơi nóng buổi sáng ngọt ngào đó

Cho tôi hơi nóng buổi sáng ngọt ngào đó

Cho tôi hơi nóng đó

Có những hương vị khác nhau mà chẳng vì lý do gì cả

Bởi vì bạn biết tất cả chúng đều có vị gần giống nhau

Và không gì có theo mùa

Dâu tây, việt quất, một người sành sỏi sẽ biết tên

Đúng rồi, khoảnh khắc chúng ta kết nối

Nó được viết trên hộp

Đúng vậy, máy nướng bánh mì của tôi dùng điện

Phần trên mới làm bánh mì bật lên

Tôi không thể kiềm chế được khi nhiệt độ tăng cao, nào đi nào

Đường rắc và kem phủ đúng kiểu tôi thích

Xin hãy

Cho tôi hơi ấm ngọt ngào buổi sáng

Mỗi ngày trong tuần

Bạn có tất cả tình yêu tôi cần

Đi nào, cho tôi buổi sáng ngọt ngào

Xin hãy..

Cho tôi hơi ấm ngọt ngào buổi sáng

Mỗi ngày trong tuần

Bạn có tất cả tình yêu tôi cần

Ồ, cho tôi buổi sáng ngọt ngào

Cho tôi buổi sáng ngọt ngào

Tôi đã nói, cho tôi hơi ấm buổi sáng ngọt ngào đó!

Tôi không thể mở nó đủ nhanh, tôi muốn dùng răng!