84 lượt xem

Lời Bài Hát Sáng Đèn – Hoài Lâm, Lê Phương 123450 phiếu

Có những lúc phía trước tối tăm

Nhưng đôi chân ta vẫn phải đi

Buồn làm chi, sợ làm chi, sầu làm chi

Có những lúc nước mắt sẽ rơi

Như cơn mưa qua đến rồi đi

Buồn làm chi, sợ làm chi, sầu làm chi.

Ngoài đó tôi đời thường

Nhưng nơi đây tôi là vua, tôi là chúa

Tôi ca và múa, lụa là, xiêm y, phấn son

Ánh sáng đèn soi cho tôi vào vai diễn.

Hôm nay nơi đây tôi nghe ai

Ca vang lên hò xự xang

Lòng thương câu Nam ai buồn

Hôm nay nơi đây tôi nghe ai

Buông đôi dây đàn tình tang

Chợt nghe câu ca ai buồn.

Hò xự xang xê cống líu hò

Là bài ca, là giấc mơ đã đưa tôi vào đời

Hò xự xang xê cống líu hò

Dẫu có lắm bao gian nan

Nhưng tim tôi vẫn không màng

Hò xự xang xê cống líu hò

Dù nơi đâu ngọn lửa kia vẫn mãi trong lòng ta.

Hò xự xang xê cống líu hò

Ngàn năm không mờ phai.

Người giờ nơi đâu,

Ngày chia tay không câu chào

Còn tương tư, quyến luyến

Phút giây dưới ánh đèn

Lòng ta ôm nỗi nhớ xé đôi,

Mặn môi mỗi tối nhớ bao ân tình.

Ngày không xa cầu mong

Chúng ta sẽ lại hiệp hòa.

Hôm nay nơi đây tôi nghe ai

Ca vang lên hò xự xang

Lòng thương câu Nam ai buồn

Hôm nay nơi đây tôi nghe ai

Buông đôi dây đàn tình tang

Chợt nghe câu ca ai buồn.

Hò xự xang xê cống líu hò

Là bài ca, là giấc mơ đã đưa tôi vào đời

Hò xự xang xê cống líu hò

Dẫu có lắm bao gian nan

Nhưng tim tôi vẫn không màng

Hò xự xang xê cống líu hò

Dù nơi đâu ngọn lửa kia vẫn mãi trong lòng ta.

Hò xự xang xê cống líu hò

Ngàn năm không mờ phai.

Hò xự xang xê cống líu hò (3)

Hò xự xang xê cống líu hò xự xang xê cống líu hò.