85 lượt xem

Lời bài hát Mơ Làm Ma (Ngọt)

[Verse 1: Thắng]

Ơ hình như mình đang vượt qua những mái nhà?
Nhưng hình như rằng không một ai thấy quái lạ?
Với tay ra và thấy xuyên qua mọi thứ xung quanh như đã xa
Đứng bên ai cũng thấy vô hình, họ nói về mình như đã đi qua

[Chorus: Thắng, Thắng & Thỏ Trauma]

Ơ hình như mình mơ là ma giữa trời mà chỉ rong chơi
(Mơ là ma, mơ là ma, mơ là ma giữa trời)
Mơ là ma giữa trời, bay khắp muôn nơi
(Mơ là ma, mơ là ma, mơ là ma giữa trời)
Và khi lúc ấy thấy mình bơ vơ
Cả thành phố ấy không biết ai còn nhớ
Chỉ còn cố níu lấy bàn tay đang thờ ơ của ai
Hãy đưa tôi về nhà

[Verse 2: Thỏ Trauma]

Nhưng hình như rằng đi làm ma không dễ dàng
Nhưng hình như mình không thể tìm ai thế mạng
Cớ sao tôi vẫn thấy cô đơn và thấy vô ơn với chính ai?
Nói không sớt lời, tai không nghe
Và mắt không nhìn thấy khắp xung quanh

[Chorus: Thắng, Thắng & Thỏ Trauma]

Ơ hình như mình mơ là ma giữa trời mà chỉ rong chơi
(Mơ là ma, mơ là ma, mơ là ma giữa trời)
Mơ là ma giữa trời, bay khắp muôn nơi
(Mơ là ma, mơ là ma, mơ là ma giữa trời)
Và khi lúc ấy thấy mình bơ vơ
Cả thành phố ấy không biết ai còn nhớ
Chỉ còn cố níu lấy bàn tay đang thờ ơ của ai
Hãy đưa tôi về

[Bridge: Thắng & Thỏ Trauma]

Mơ là ma, mơ là ma giữa-
Ca bài ca, ca bài ca giữa-
Xoá lời ca, xoá lời ca giữa-
Mỗi anh có thể nghe
Nhưng biết anh không thể nghe

[Refrain: Thỏ Trauma & Thắng]

Mơ là ma giữa trời mà chỉ rong chơi
(Mơ là ma, mơ là ma, mơ là ma giữa-)

[Chorus: Thắng, Thắng & Thỏ Trauma]

Mơ là ma giữa trời, bay khắp muôn nơi
(Mơ là ma, mơ là ma, mơ là ma giữa trời)
Và khi lúc ấy thấy mình bơ vơ
Cả thành phố ấy không biết ai còn nhớ
Chỉ còn cố níu lấy bàn tay đang thờ ơ của ai
Hãy đưa tôi về

[Outro: Thắng & Thỏ Trauma]

Mơ là ma, mơ là ma, mơ là ma giữa trời
Mơ là ma, mơ là ma, mơ là ma giữa-