731 lượt xem

Lời Bài Hát Lấy Chồng – Trần Ngọc Hân

Qua thời con gái lưng ong

Sớm mai em đi lấy chồng

Mười hai bến nước xuôi dòng

Biết bên nào đục biết bờ nào trông

Mẹ thương con lắm con ơi

Mẹ nói con nghe mấy lời

Ngày sau khi sống bên người

Tứ đức tam tồng con giữ một lời

Mai mốt con về miền xa

Bỏ lại mẹ cha sống nơi quê nhà

Bên mái tranh nghèo cột xiu

Gió lộng điều hiu sớm tối buồn thiu

Thương quá những giọt mồ hôi

Dáng hình mẹ tôi ước đôi vai gầy

Nay tóc sương bạc màu mây

Ơn nghĩa sinh thành muôn đời còn đây

Ví dầu cầu dán đóng đinh

Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi

Con đi trường học mẹ đi trường đời.