1047 lượt xem

Lời bài hát Khóa Ly Biệt (Voi Bản Đôn) The Masked Singer 2023

Hỡi cơn mưa bao đêm không ngủ

Liệu rằng xa cách bao lâu thì tình sẽ cũ

Hỏi cơn mưa bao đêm không tạnh

Liệu người đứng mãi trong mưa có lạnh không em

Tiếng ai ca cung oán cung sầu

Mà sầu ai khéo đong đo vừa tròn câu hát…

Anh cũng mang một khúc u sầu

Mà sầu anh chất kín khoang mấy độ thuyền hoa.

Trời làm gió xé cánh chim Quyên

Mỗi nhịp bước mỗi thước truân chuyên

Người gọi mãi, người bịt tai thản lòng ngủ yên….

Người hờ hững đến mấy cũng được

Chảng về với anh nữa cũng được

Thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương

Anh thật ghét cái chốn đông người

Vừa bào ta hai đứa xứng đôi

Minh vẫn hai người lại bảo ta không phải một đôi

Anh vội bán đôi cánh chim Quyên

Để đỗi lấy đôi khóa ly biệt

Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ đễ người ngủ yên…

Tiếng ai á aaa cung sầu

Mà sầu ai khéo đong đo vừa tròn câu hát…

Anh cũng mang một khúc u sầu

Mà sầu anh chất kín khoang mấy độ thuyền hoa.

Trời làm gió xé cánh chim Quyên

Mỗi nhịp bước mỗi thước truân chuyên

Người gọi mãi, người bịt tai thản lòng ngủ yên….

Người hờ hững đến mấy cũng được

Chảng về với anh nữa cũng được

Thà là ô thước, xin đừng cách biệt âm dương

Anh thật ghét cái chốn đông người

Vừa bào ta hai đứa xứng đôi

Mình vẫn hai người lại bảo ta không phải một đôi

Anh phải bán đôi cánh chim Quyên

Để đổi lấy đôi khóa ly biệt

Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ đễ người ngủ yên…

Anh thật ghét cái chốn đông người

Vừa bào ta hai đứa xứng đôi

Giờ vần hai người lại bảo ta không phải một đôi

Anh phải bán đôi cánh chim Quyên

Để đỗi lấy đôi khóa ly biệt

Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ để người ngủ yên

Khóa duyên mình khỏi kẻ lạ đễ người ngủ yên..