22 lượt xem

Lời Bài Hát Gió Đêm Qua Đường – Ngân Ngân, Gia Huy

Đôi lúc cả thế gian

Cảm thấy nhỏ bé thôi

Một trái tim thủy chung lẻ loi

Nhưng sao rất khó tìm

Người dịu dàng nhưng vô tâm

Ta chẳng biết

Nét thơ ngây vương trên môi

Nhưng trong lòng dối gian

Tâm chẳng an thấy sao

Nhiều chuyện phải lắng lo

Lo thế gian cứ như bóng đêm

Quanh ta lắm chiêu trò

Nhiều buồn bực nguyên nhân

Ở đâu ta cũng chẳng rõ

Chẳng ai quan tâm

Cô đơn trong ta từ rất lâu

Hỏi trời cao có thấu

Suy tư lòng ta

Mang bao vết thương như ánh trăng

Nhìn ở nơi xa xăm an yên

Lấp lánh giống như bức tranh đẹp

Mà sâu trong thâm tâm

Trăm ngàn vết xước

Nụ cười vơi đi

Chỉ còn những tiếc thương

Này mây ơi đừng trôi

Có thể ở đây một chút thôi

Cùng ta qua đêm nay

Mình cạn hết chén

Gỡ đi những rối bời

Đường tương lai xa xôi

Cứ mặc kệ dẫu đời nổi trôi

Quên tháng năm đổi thay

Mình cạn chén say

Tâm chẳng an thấy sao

Nhiều chuyện phải lắng lo

Lo thế gian cứ như bóng đêm

Quanh ta lắm chiêu trò

Nhiều buồn bực nguyên nhân

Ở đâu ta cũng chẳng rõ

Chẳng ai quan tâm

Cô đơn trong ta từ rất lâu

Hỏi trời cao có thấu

Suy tư lòng ta

Mang bao vết thương như ánh trăng

Nhìn ở nơi xa xăm an yên

Lấp lánh giống như bức tranh đẹp

Mà sâu trong thâm tâm

Trăm ngàn vết xước

Nụ cười vơi đi

Chỉ còn những tiếc thương

Này mây ơi đừng trôi

Có thể ở đây một chút thôi

Cùng ta qua đêm nay

Mình cạn hết chén

Gỡ đi những rối bời

Đường tương lai xa xôi

Cứ mặc kệ dẫu đời nổi trôi

Quên tháng năm đổi thay

Mình cạn chén say

Hỏi trời cao có thấu

Suy tư lòng ta

Mang bao vết thương như ánh trăng

Nhìn ở nơi xa xăm an yên

Lấp lánh giống như bức tranh đẹp

Mà sâu trong thâm tâm

Trăm ngàn vết xước

Nụ cười vơi đi

Chỉ còn những tiếc thương

Này mây ơi đừng trôi

Có thể ở đây một chút thôi

Cùng ta qua đêm nay

Mình cạn hết chén

Gỡ đi những rối bời

Đường tương lai xa xôi

Cứ mặc kệ dẫu đời nổi trôi

Quên tháng năm đổi thay

Mình cạn chén say

Đường tương lai xa xôi

Cứ mặc kệ dẫu đời nổi trôi

Quên tháng năm đổi thay

Mình cạn chén say