22 lượt xem

Lời Bài Hát Em Không Thể – Vũ Thanh Vân, Thịnh Suy

Em không thể tiếp tục

Mạnh mẽ như là trên

Mạng xã hội gọi tên

Mạnh mẽ như là em vẫn

Thường nói

Em đã quên anh rồi

Chỉ giữ lại những điều tốt đẹp nhất

Của anh mà thôi

Hãy quay về đây

(Em không thể)

Hãy quay về đây

(Em đã quên anh lâu rồi)

Hãy quay về đây bên anh

Hãy quay về đây bên anh

Hãy quay về đây

(Vì em đã hạnh phúc hơn)

Hãy quay về đây

(Vì anh không còn kế bên)

Hãy quay về đây bên anh

(Em sẽ không về đây, em sẽ không về đây)

Hãy quay về đây bên anh

Em không thể, tiếp tục

Dối lòng

Vờ như em là người tốt

Như là em chẳng làm gì sai

Nhưng mà hai ta cùng đau

Vậy mà anh muốn quay lại

Anh bị điên à?

Em muốn quên anh lâu rồi

Chỉ giữ lại những điều tốt đẹp

Đã từng diễn ra mà thôi

Hãy quay về đây

(Em không thể)

Hãy quay về đây

(Em đã quên anh lâu rồi)

Hãy quay về đây bên anh

Hãy quay về đây bên anh

Hãy quay về đây

(Và em đã hạnh phúc hơn)

Hãy quay về đây

(Vì anh không còn kế bên)

Hãy quay về đây bên anh

(Em sẽ không về đây, em sẽ không về đây)

Hãy quay về đây bên anh

Là la la lá

Là la la lá lá la

Là la la lá

Là la la lá lá la

Là la la lá

Là la la lá lá la

Là la la lá

Là la la lá lá la

Trái tim của em

Vương vãi trên bàn tay anh

Người chơi nó như cuộn len

Vứt xó xong để quên

Nhìn cái cách anh nhìn em

Cái cách anh tìm em

Vì không có ai ở đó

Ôm anh vào lòng khi anh đớn đau