532 lượt xem

Lời bài hát Duyên Do Trời, Phận Tại Ta (Voi Bản Đôn) The Masked Singer 2023

Trời hóa cơn mưa

Lặng rơi bên thềm

Nỗi đau trong lòng

Trở nên hóa đá

Chẳng thể đứng

Lên được nữa

Nước mất rơi

Cùng với vết mưa

Hỏi trời sao chẳng

Cuốn lấy những vấn vương

Bởi anh đã quá tuyệt vọng

Vì người anh nỡ

Xem như sinh mệnh

Chẳng còn thiết tha

Chuyện cớ duyên do trời

Còn phận tại chúng ta

Nói yêu nhau một đời

Mà xa nhau mãi ngàn trùng

Chỉ là không còn

Bên nhau nữa

Mà lại gieo mình

Nơi tăm tối

Biết đến khi nào

Mới thấy lại ánh mặt trời

Vốn cuộc sống

Đã chẳng bình yên

Vậy mà sao duyên phận

Cũng lận đận

Trót lấy tâm can

Yêu một người không đáng

Lỡ đánh rơi một nhịp

Yêu thương thôi

Anh nhặt vội lên trao ai rồi

Gió cuốn mây hợp thành giông tố

Chắn ngang đường

Chia đường về hai lối

Trời hóa cơn mưa

Lặng rơi bên thềm

Nỗi đau trong lòng

Trở nên hóa đá

Chẳng thể đứng

Lên được nữa

Nước mất rơi

Cùng với vết mưa

Hỏi trời sao chẳng

Cuốn lấy những vấn vương

Bởi anh đã quá tuyệt vọng

Vì người anh nỡ

Xem như sinh mệnh

Chẳng còn thiết tha

vốn cuộc sống

Đã chẳng bình yên

Vậy mà sao duyên phận

Cũng lận đận

Trót lấy tâm can

Yêu một người không đáng

Lỡ đánh rơi một nhịp

Yêu thương thôi

Anh nhặt vội lên trao ai rồi

Gió cuốn mây hợp thành giông tố

Chắn ngang đường

Chia đường về hai lối

Trời hóa cơn mưa

Lặng rơi bên thềm

Nỗi đau trong lòng

Trở nên hóa đá

Chẳng thể đứng

Lên được nữa

Nước mắt rơi

Cùng với vết mưa

Hỏi trời sao chẳng

Cuốn lấy những vấn vương

Bởi anh đã quá tuyệt vọng

Vì người anh nở

Chẳng còn thiết tha

Trời hóa cơn mưa

Lặng rơi bên thềm

Nỗi đau trong lòng

Trờ nên hóa đá

Chẳng thể đứng

Lên được nữa

Nước mắt rơi

Cùng với vết mưa

Hỏi trời sao chẳng

Cuốn lấy những vấn vương

Bời em đã quá tuyệt vọng

Vì người em nỡ

Xem như sinh mệnh

Chẳng còn thiết tha

Chuyên cớ duyên do trời

Còn phận tại chúng ta

Chuyên cớ duyên do trời

Còn phận tại chúng ta

Chuyên cớ duyên do trời

Còn phận tại chúng ta

Chuyên cớ duyên do trời

Còn phận tại chúng ta.