23 lượt xem

Lời bài hát Đừng Để Em Một Mình – Trang

Nhiều khi thật khó để biết

Em đang nghĩ suy về điều gì

Nhiều khi chính em

Cũng không thể nào hiểu thấu

Nên thôi anh đừng cố gắng

Đoán xem làm gì

Nhưng đừng để em một mình

Cô đơn trong thành phố này

Đôi khi em thấy

Mình thật là xa lạ

Loanh quanh nơi đường phố này

Như tìm kiếm một người giống như em

Mong cho cơn mưa kia đừng tan

Một điệu Valse giữa ngã tư đường

Mong cho cơn mơ kia về anh

Đừng đi mất

Nhiều khi thật khó để biết

Em đang nghĩ suy về điều gì

Nhiều khi chính em

Cũng không thể nào hiểu thấu

Nên thôi anh đừng cố gắng

Đoán xem làm gì

Nhưng đừng để em một mình