90 lượt xem

Lời Bài Hát Đòn Roi Của Đời – Đoàn Lâm

Đời mà ai chẳng khi,

Khi rất uy – khi nghèo chẳng có gì

Chặng đường dài ta đi,

Bao lâm li phải khóc ướt hai hàng mi

Vì tiền mà ta tả tơi,

Phải nếm qua bao đòn roi của đời

Đời chẳng dạy ta cách đi,

Xô ngã ta mới tặng ban bài học quý

Độc hành mình ta

Khi tuổi qua mấy mươi được gì

Tranh đua lợi danh

Trong vuốt nanh của đời

Hôm nao lệ rơi,

Đói khổ ta tự bơi

Có mấy ai màng nhân thế ơi

Rồi ngày hôm nay

Đôi bàn tay cố xây dựng lại

Anh em kề vai

Nhưng muốn ta tàn bại

Hoan hô ngợi ca,

Trên khoé môi nở hoa

Tâm ma nhưng mặc vào cà sa