107 lượt xem

Lời bài hát Cười Vui Lấy Vía (Đức Phúc)

Đang lang thang nghe tin xuân sang

Tự dưng lòng tôi lại lo ngại

Lo thân làm ăn kinh doanh này

Đã một năm nằm ế dài

Nhiều năm vẫn chuyên cần

Mà sao may mắn chưa gần

Tìm đâu cái vía phát tài thành công lâu dài tiền tiêu đủ xài

Chị tôi suốt cả năm chăm học

Nhưng mà học tài thi phận

Bao đêm đèn khuya luyện thi

Mà không gì như chị hy vọng

Chị năm nay thi lại

Chị xin cái vía tú tài

Nhìn năm cũ qua dần

Năm mới đến gần lòng tôi chợt nghĩ

Hay là bây giờ ta cứ cười lên

(Cho cả năm nay mình hên)

Vạn sự khởi đầu ta cứ tươi cười

Để may mắn lại đây

Mình phải bắt đầu ngay

Tạo ra một nụ cười

Sáu bảy tám chín mười

Một nụ cười bằng mười lần lấy vía

Lấy vía

Lấy vía bằng một nụ cười

Cười vui lấy vía

Lấy vía

Một nụ cười bằng mười lần lấy vía

Lấy vía

(Xuân nay ta có hẹn với nhau)

Cùng tạo ra một nụ cười

Sáu bảy tám chín mười

Anh trai tôi nâng tạ rất chăm

Nhưng sao cơ lặn mất tăm

Chị tôi dáng xinh keo lỳ

Nhưng sao nhân duyên hay gặp oái oăm

Tại sao cố gắng như vậy

Mà hạnh phúc chưa đến nơi này

Phải chăng là vì cái vía không may

Tìm đâu bây giờ để xin vía

Xin vía

Vía thành công

Vía học cao

(Tìm ở đâu đã có đây)

Vía tình duyên

Vía khoẻ mạnh

(Tìm ở đâu đã có đây)

Bạn ơi hãy nhớ cho

Mùa xuân thì chớ lắng lo

Nhìn năm cũ qua dần

Năm mới đến gần lòng tôi chợt nghĩ

Hay là bây giờ ta cứ cười lên

(Cho cả năm nay mình hên)

Vạn sự khởi đầu ta cứ tươi cười

Để may mắn lại đây

Mình phải bắt đầu ngay

Tạo ra một nụ cười

Sáu bảy tám chín mười

Cười lấy vía một năm

(Lấy vía năm nay mình hên)

Vạn sự khởi đầu ta cứ tươi cười

Để may mắn lại đây

Mình phải bắt đầu ngay

Tạo ra một nụ cười

Sáu bảy tám chín mười

Một nụ cười bằng mười lần lấy vía

Lấy vía

Lấy vía bằng một nụ cười

Cười vui lấy vía

Lấy vía

Một nụ cười bằng mười lần lấy vía

Lấy vía

(Xuân nay ta có hẹn với nhau)

Cùng tạo ra một nụ cười

Sáu bảy tám chín mười

Cười vui lấy vía

Lấy vía bằng một nụ cười

Cười vui lấy vía

Lấy vía bằng một nụ cười

Cười vui lấy vía

(Xuân nay ta có hẹn với nhau)

Cùng tạo ra một nụ cười

Sáu bảy tám chín mười

Cười vui lấy vía

Cười vui lấy vía

Cười vui lấy vía