254 lượt xem

Lời bài hát Cục Vợ ơi, lấy anh nha (Gin Tuấn Kiệt)

Anh vần nhớ như in rằng

Minh tim thấy được nhau khó thế nào

Đã cùng nhau trải qua

Biết bao lời nói không hợp đâu

Chờ từng ngày đễ có thể chứng minh là

Anh đã tìm đúng người

Nửa trái tim còn lại đây rồi

Cuộc tinh ta cứ phải mập mờ

Đời chẳng như ta ước mơ

Để có thể giấu che đi

Những cảm xúc anh làm ngơ

Trờ thành một bờ vai đủ vừng

Để em gói lên khi cô đơn

Cả những khi đau buồn tủi hơn

Nàng thơ ơi đồng ý lấy anh nha

Dù anh vần chưa trưởng thành

Như cách em từng trông mong

Thì anh vẫn sẽ cố gắng để thành công

Dành cho em hạnh phúc đến mai sau

Dù đến khi ta bạc đầu

Anh vần sẽ chờ mong câu

Minh ơi nếu có thể quay trờ lại

Anh vần chưa bao giờ sai

Dù đôi khi có những lần

Mình giận nhau chỉ vì cái tôi

Nhưng anh vẫn giữ tay

Không để lạc mắt em đâu người ơi

Vi từ lâu đã biết chắc

Đây sẽ là người

Cùng anh đi hết cuộc đời

Chỉ cần em thôi là ta sẽ

Chẳng thễ nào cách rời

Nàng thơ ơi đồng ý lấy anh nha

Dù anh vẫn chưa trưởng thành

Như cách em từng trông mong

Thì anh vẫn sẽ cố gắng để thành công

Dành cho em hạnh phúc đến mai sau

Dù đến khi ta bạc đầu

Anh vần sẽ chờ mong câu

Minh ơi nếu có thể quay trờ lại

Anh vần chưa bao giờ sai

Nàng thơ ơi đồng ý lấy anh nha

Dù anh vẫn chưa trưởng thành

Như cách em từng trông mong

Thì anh vẫn sẽ cố gắng để thành công

Dành cho em hạnh phúc đến mai sau

Dù đến khi ta bạc đầu

Anh vần sẽ chờ mong câu

Mình ơi nếu có thể quay trờ lại

Anh vần chưa bao giờ sai

Cục vợ ơi đồng ý lấy anh nha

Để đến khi ta bạc đầu

Anh vần sẽ chờ mong câu

Mình ơi nếu có thể quay trờ lại

Anh vần yêu minh em