205 lượt xem

Lời bài hát Cô Đơn Đã Quá Bình Thường (Miu Lê)

Lời bài hát Cô Đơn Đã Quá Bình Thường (Miu Lê)

Cách tốt nhất thấy hết cô đơn
Nên đi đâu xa xa một chút
Dẫu có đến bất cứ nơi đâu
Nhưng tâm sự cứ hoài tìm đến
Nếu sáng mắt biết đúng hay sai
Con tim tôi không yêu lần nữa
Bao năm qua trôi phí được gì
Vết thương lòng này sao quên đi
Ngày xưa thích là muốn gặp anh
Thích là đi tìm anh
Thích là đi cùng nhau
Chốn không bận tâm đời
Bây giờ không còn nhau
Xa cách như hai người lạ
Thời gian ơi xin hãy mang đi giùm tôi
Cảm giác có những nỗi đau đang đợi
Cảm giác cứ như con tàu xa khơi
Cảm giác lênh đênh suốt bao năm dài
Mà sao không một ai
Một ai cùng tôi ở lại
Cảm giác cô đơn đã quá bình thường
Cảm giác chán yêu mới là đau thương
Cảm giác bao năm vẫn không bến bờ
Dù cho bao người thương
Cô đơn đã quá bình thường
Nếu sáng mắt biết đúng hay sai
Con tim tôi không yêu lần nữa
Bao năm qua trôi phí được gì
Vết thương lòng này sao quên đi
Ngày xưa thích là muốn gặp anh
Thích là đi tìm anh
Thích là đi cùng nhau
Chốn không bận tâm đời
Bây giờ không còn nhau
Xa cách như hai người lạ
Thời gian ơi xin hãy mang đi giùm tôi
Cảm giác có những nỗi đau đang đợi
Cảm giác cứ như con tàu xa khơi
Cảm giác lênh đênh suốt bao năm dài
Mà sao không một ai
Một ai cùng tôi ở lại
Cảm giác cô đơn đã quá bình thường
Cảm giác chán yêu mới là đau thương
Cảm giác bao năm vẫn không bến bờ
Dù cho bao người thương
Cô đơn đã quá bình thường
Cảm giác có những nỗi đau đang đợi
Cảm giác cứ như con tàu xa khơi
Cảm giác lênh đênh suốt bao năm dài
Mà sao không một ai
Một ai cùng tôi ở lại
Cảm giác có những nỗi đau đang đợi
Cảm giác cứ như con tàu xa khơi
Cảm giác lênh đênh suốt bao năm dài
Mà sao không một ai
Một ai cùng tôi ở lại
Cảm giác cô đơn đã quá bình thường
Cảm giác chán yêu mới là đau thương
Cảm giác bao năm vẫn không bến bờ
Dù cho bao người thương
Cô đơn đã quá bình thường
Cảm giác cô đơn đã quá bình thường
Cảm giác chán yêu mới là đau thương
Cảm giác bao năm vẫn không bến bờ
Dù cho bao người thương
Cô đơn đã quá bình thường
Cô đơn đã quá bình thường
Cô đơn đã quá bình thường
Cô đơn đã quá bình thường
Cô đơn đã quá bình thường
Cô đơn đã quá bình thường
Cô đơn đã quá bình thường