249 lượt xem

Harry Potter

Tác giả: J. K. Rowling

Quyển 1: Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy

 

Quyển 2: Harry potter và Phòng chứa bí mật

Quyển 3: Harry Potter Và Tên Tù Nhân Ngục Azkaban

 

Quyển 4: Harry Potter Và Chiếc Cốc Lửa

Thẻ tìm kiếm: