72 lượt xem

Đồ án tốt nghiệp Xây dựng dân dụng và công nghiệp Trường THCS Hà Giang – Nhà học 5 tầng