16 lượt xem

Danh sách chương – Phàm nhân tu tiên chi tiên giới thiên ( Phàm nhân tu tiên 2 )

 • Chương 1Nữ Hồ Ly
 • Chương 2Thạch Đầu Ca Ca
 • Chương 3Đi Xa
 • Chương 4Gắn Bó
 • Chương 5Mã Thú
 • Chương 6Thiếu Niên Bạch Bào
 • Chương 7Dư Phủ
 • Chương 8Bạch Thạch Chân Nhân
 • Chương 9Pháp Trận
 • Chương 10Nguy Cơ
 • Chương 11Thức Tỉnh
 • Chương 12Ta Là Hàn Lập
 • Chương 13Ma Quang
 • Chương 14Gặp Biến
 • Chương 15Lệnh Bài
 • Chương 16Tuyệt Vọng
 • Chương 17Diệt Nhị Tu
 • Chương 18Thỉnh Cầu
 • Chương 19Chất Tôn Của Hóa Thần
 • Chương 20Mời
 • Chương 21Nguyên Anh Dị Biến
 • Chương 22Phong Vân Song Sát
 • Chương 23Tranh Đấu
 • Chương 24Nghiền Ép
 • Chương 25Lục Nhai
 • Chương 26Tung Tích Địch Nhân
 • Chương 27Gánh Ngũ Nhạc, Áp Ngũ Quỷ
 • Chương 28Kinh Sợ
 • Chương 29Dãy Núi Linh Diễm
 • Chương 30Nâng Ruộng
 • Chương 31Thông Dịch Cốc
 • Chương 32Nghịch Đan Quyết
 • Chương 33Tiên Thiên Tử Khí
 • Chương 34Kẻ Trộm
 • Chương 35Man Thiên Quá Hải*
 • Chương 36Thâu Lương Hoán Trụ*
 • Chương 37Thoát Thân
 • Chương 38Liễu Ám Hoa Minh*
 • Chương 39Dặn Dò
 • Chương 40Không Giải Quyết Được Gì
 • Chương 41Chưởng Thiên Tiểu Bình
 • Chương 42Mất Mà Được Lại
 • Chương 43Đại Thù Được Báo
 • Chương 44Cách Nguyên Pháp Liên
 • Chương 45Điều Đó Không Có Khả Năng
 • Chương 46Hai Biện Pháp
 • Chương 47Thăm Dò
 • Chương 48Bắt Cóc
 • Chương 49Áp Chế
 • Chương 50Phá Tháp Mà Ra
 • Chương 51Tiểu Na Di Không Gian Thuật
 • Chương 52Đến Lượt Ta
 • Chương 53Ma Diễm Thiêu Nhân
 • Chương 54Thôn Phệ Ma Diễm
 • Chương 55Đàm Phán
 • Chương 56Thiên Quỷ Xuất Thế
 • Chương 57Kinh Trập Biến
 • Chương 58Từ Chối Thì Bất Kính
 • Chương 59Mượn Tinh Đài
 • Chương 60Truy Nã
 • Chương 61Sóng Ngầm
 • Chương 62Khác Thường
 • Chương 63Rải Đậu Thành Binh
 • Chương 64Đồng Loạt Ra Tay
 • Chương 65Sợi Thừng Màu Vàng Đen
 • Chương 66Linh Anh Kiếm Phù
 • Chương 67Bách Mục Thiên Quỷ
 • Chương 68Truy Sát
 • Chương 69Ngân Nguyệt Chi Biến
 • Chương 70Thiên Ngoại Phi Đậu
 • Chương 71Niết Bàn Thánh Thể
 • Chương 72Thu Phục Đại Thừa
 • Chương 73Diệt Môn
 • Chương 74Đã Xảy Ra Chuyện
 • Chương 75Nghe Ngóng
 • Chương 76Truyền Kỳ
 • Chương 77Hai Kiện Dị Bảo
 • Chương 78Bắc Đẩu Dị Tượng
 • Chương 79Phá Vỡ Không Gian
 • Chương 80Bọt Khí Thần Bí
 • Chương 81Tên Khổng Lồ Một Mắt Và Dị Thú Nửa Người Nửa Ngựa
 • Chương 82Giao Phong
 • Chương 83Cái Khó Ló Cái Khôn
 • Chương 84Pho Tượng
 • Chương 85Tổ Thần
 • Chương 86Đánh Lui Kẻ Địch
 • Chương 87Địa Tiên
 • Chương 88Hoá Thân Địa Chích
 • Chương 89Tiên Khí
 • Chương 90Tìm Kiếm
 • Chương 91Thử Nghiệm
 • Chương 92Đạo Xiềng Xích Thứ Chín
 • Chương 93Hai Điều Kiện Tiên Quyết
 • Chương 94Di Ngôn Của Tổ Thần
 • Chương 95Tiểu Bình Mất Linh
 • Chương 96Lục Dịch Tái Hiện
 • Chương 97Ba Gã Tổ Thần
 • Chương 98Bị Nhốt
 • Chương 99Thừa Nhận Thân Phận
 • Chương 100Mặt Nạ Đầu Trâu
 • Chương 101Vô Thường Minh
 • Chương 102Đến Trễ
 • Chương 103Hồng Nguyệt đảo Chủ
 • Chương 104Triều Thánh
 • Chương 105Thương Lượng
 • Chương 106Không Gian Máu
 • Chương 107Thoát Khốn
 • Chương 108Quỷ Dị
 • Chương 109Sơ Thám Thành Hồng Nguyệt
 • Chương 110Manh Mối
 • Chương 111Thiên Tuyển
 • Chương 112Manh Mối Tiếp Theo
 • Chương 113Tính Toán
 • Chương 114Mạng Đổi Mạng
 • Chương 115Tái Chiến Cừu Ngũ
 • Chương 116Kinh Sợ Nhị Tiên Thối Lui
 • Chương 117Lại Rơi Vào Cảnh Nguy Khốn
 • Chương 118Mồi Nhử
 • Chương 119Hồng Nguyệt
 • Chương 120Huyết Chiến Với Đảo Chủ
 • Chương 121Tiến Cử
 • Chương 122Thí Luyện
 • Chương 123Hắc Hải Trọng Thủy Kinh
 • Chương 124Thổ Tôn Quả Và Ngưng Hải Tinh
 • Chương 125Cô Đọng Hóa Thân
 • Chương 126Bức Hiếp
 • Chương 127Ngoài Dự Kiến
 • Chương 128Phá Xích (1)
 • Chương 129Phá Xích (2)
 • Chương 130Như Đã Từng Quen
 • Chương 131Linh Dịch Hóa Tinh Hạt
 • Chương 132Trọng Thuỷ
 • Chương 133Ba Đại Pháp Tắc Chí Tôn
 • Chương 134Linh Vật Nghịch Thiên
 • Chương 135Bản Mệnh Bát Linh Hang
 • Chương 136An Bài
 • Chương 137Hắc Phong Thành
 • Chương 138Tiên Nguyên Thạch Cùng Địa Đan Sư
 • Chương 139Tiên Giới Luyện Đan Sư
 • Chương 140Đan Đạo
 • Chương 141Luyện Đan Khảo Thí
 • Chương 142Không Thể Cùng Một Lúc
 • Chương 143Tìm Người
 • Chương 144Ái Nữ Đảo Chủ Mất Tích
 • Chương 145Truy Tìm Dấu Vết
 • Chương 146Nhị Tu Đảo Thanh Vũ
 • Chương 147Đoạt Công
 • Chương 148Đấu Tam Sát
 • Chương 149Đại Đấu Giá Hội
 • Chương 150Đấu Giá
 • Chương 151Trọng Thuỷ Lôi Châu
 • Chương 152Sơ Kiến Đạo Đan
 • Chương 153Tìm Hiểu Lôi Châu
 • Chương 154Chúc Long Đạo
 • Chương 155Rời Khỏi
 • Chương 156Tiên Đồ Khó Lường
 • Chương 157Tiên Sạn
 • Chương 158Lên Đường
 • Chương 159Một Đường Hướng Đông
 • Chương 160Cam Cửu Chân
 • Chương 161Vây Đấu
 • Chương 162Tặng Phù
 • Chương 163Hiểm Họa Thú Triều
 • Chương 164Cường Giả Ẩn Giấu
 • Chương 165Như Đã Từng Quen
 • Chương 166Pháp Tắc Tốc Độ
 • Chương 167Thù Phong Ấn Nguyên Anh
 • Chương 168Truy Đuổi
 • Chương 169Phản Kích
 • Chương 170Dê Tế Thần
 • Chương 171Bất Đắc Dĩ Phải Làm
 • Chương 172Chấm Dứt
 • Chương 173Như Thật Như Ảo
 • Chương 174Chủ Mưu Đằng Sau
 • Chương 175Lôi Chu Vượt Biển
 • Chương 176Lôi Bạo
 • Chương 177Con Trai Khổng Lồ Dưới Biển Sâu
 • Chương 178Cướp Ngọc Trước Miệng Trai
 • Chương 179Đặt Chân Trên Đại Lục Mới
 • Chương 180Cảm Ứng
 • Chương 181Thiên Ma Đoạt Xá
 • Chương 182Tế Thiên
 • Chương 183Trừ Ma Trên Đỉnh Thái Nga
 • Chương 184Một Điều Thỉnh Cầu
 • Chương 185Mới Đến Chúc Long Đạo
 • Chương 186Dự Định
 • Chương 187Tư Chất Thấp
 • Chương 188Kim Tiên Thu Đồ Đệ
 • Chương 189Động Phủ Và Thú Thủ Sơn
 • Chương 190Vô Tướng Chân Luân Kinh
 • Chương 191Người Hầu Của Chân Tiên
 • Chương 192Chọn Người Hầu
 • Chương 193Linh Thú Thủ Sơn
 • Chương 194Khí Tức Lại Hiện
 • Chương 195Hỏa Mạch Xuất Hiện
 • Chương 196Bố Trí
 • Chương 197Chân Ngôn Hóa Luân Kinh
 • Chương 198Vận Khí Phân Chó
 • Chương 199Bắc Đẩu Thiên Tinh Bàn
 • Chương 200Bảo Luân Sơ Thành
 • Chương 201Xuất Hiện Dị Thường
 • Chương 202Trọng Thủy Chân Luân
 • Chương 203Tiến Vào Điện Thái Huyền
 • Chương 204Phe Nhóm Cạnh Tranh
 • Chương 205Nghịch Nguyên Thạch Kiếm
 • Chương 206Nắm Chắc Chừng Mực
 • Chương 207Thanh Kiếm Đá Thứ Tư
 • Chương 208Khu Mộ Thiên Kiếm
 • Chương 209Thiên Phong Tụ Linh
 • Chương 210Quần Kiếm Loạn Vũ
 • Chương 211Nghịch Chuyển
 • Chương 212Phá Không
 • Chương 213Trở Về
 • Chương 214Sáu Đạo
 • Chương 215Bầy Khỉ Lạy Tiên
 • Chương 216Tiếng Chuông Vang Lên
 • Chương 217Lão Đầu Lôi Thôi
 • Chương 218Trùng Hợp
 • Chương 219Tỏ Rõ Sức Mạnh
 • Chương 220Thuận Đường Hành Động
 • Chương 221Rượu Say Luận Đạo
 • Chương 222Tửu Phùng Tri Kỷ
 • Chương 223Dấu Vết
 • Chương 224Di Họa Giang Đông
 • Chương 225Lại Thấy Tôn Khắc
 • Chương 226Tiên Tục
 • Chương 227Ba Tuyến Đường
 • Chương 228Khác Biệt
 • Chương 229Bị Nhốt
 • Chương 230Nói Nhiều
 • Chương 231Trọng Thủy Ra Uy
 • Chương 232Giải Thích Nghi Vấn
 • Chương 233Gieo Trồng Đậu Binh
 • Chương 234Hầu Nhi Tửu
 • Chương 235Hầu Vương Hiến Vật Quý
 • Chương 236Lần Đầu Luyện Tiên Đan
 • Chương 237Pháp Tắc Luyện Đan
 • Chương 238Xấu Hổ Vì Ví Rỗng
 • Chương 239Cuồng Nhân
 • Chương 240Kim Tiên Nghị Sự
 • Chương 241Lân Cửu Đưa Tin
 • Chương 242Nấu Vàng Đúc Kiếm
 • Chương 243Cực Hàn
 • Chương 244Nhận Định
 • Chương 245Nhập Cốc
 • Chương 246Nhiên Anh Huyết Đan
 • Chương 247Né Tránh Mũi Nhọn
 • Chương 248Một Quyền Suýt Chết
 • Chương 249Chọc Phải Tiên Cung
 • Chương 250Thân Hãm Tuyệt Cảnh
 • Chương 251Kéo Dài
 • Chương 252Kim Tiên Uy Hiếp
 • Chương 253Rước Lấy Phiền Toái
 • Chương 254Tranh Lò Đan
 • Chương 255Tránh Đầu Sóng Ngọn Gió
 • Chương 256Việc Của Người Khác
 • Chương 257Trả Nhân Tình
 • Chương 258Mở Hộp
 • Chương 259Bận Rộn
 • Chương 260Luyện Kiếm
 • Chương 261Phù Sơn Dị Biến
 • Chương 262Xuất Quan
 • Chương 263Thử Nghiệm Chân Luân
 • Chương 264Phó Thác Hậu Sự
 • Chương 265Trải Nghiệm Cực Hạn
 • Chương 266Năm Nghìn Điểm Thưởng
 • Chương 267Bạch Tước
 • Chương 268Niệm Vũ
 • Chương 269Chân Thực Chi Nhãn
 • Chương 270Thời Không Bổ Khuyết
 • Chương 271Chân Nhãn Chi Thực
 • Chương 272Nghịch Chuyển Chân Luân
 • Chương 273Kinh Ngạc
 • Chương 274Tăng Nhân Tai To Giảng Đạo
 • Chương 275Trộm Đạo Đại Giới
 • Chương 276Bế Quan Trăm Năm
 • Chương 277Pháp Ngôn Thiên Địa
 • Chương 278Hồi Tưởng
 • Chương 279Mẫu Đậu Nảy Mầm
 • Chương 280Đậu Binh Dị Biến
 • Chương 281Thánh Khôi Môn
 • Chương 282Đóng Giữ Ba Năm
 • Chương 283Bạch Gia Lão Tổ
 • Chương 284Một Thế Lực Ngầm Khác
 • Chương 285Phá Trận Tiến Công
 • Chương 286Căng Thẳng Hết Sức
 • Chương 287Hai Đấu Ba
 • Chương 288Viện Thủ
 • Chương 289Đàm Phán Không Thành
 • Chương 290Yên Lặng Theo Dõi Kỳ Biến
 • Chương 291Nhanh Chóng Cứu Viện
 • Chương 292Cứu Viện
 • Chương 293Giải Thích Nghi Hoặc
 • Chương 294Cấm Địa Và Kim Tiên Khôi Lỗi
 • Chương 295Đại Chu Thiên Tinh Nguyên Công
 • Chương 296Đao Kiếm Gặp Nhau
 • Chương 297Oan Gia Ngõ Hẹp
 • Chương 298Xu Thế Suy Sụp
 • Chương 299Động Thoáng Một Cái Thử Xem
 • Chương 300Không Rõ
 • Chương 301Sát
 • Chương 302Đối Chiến Gay Gắt
 • Chương 303Khiếp Sợ
 • Chương 304Linh Sát Tinh Ti
 • Chương 305Tung Hết Thủ Đoạn
 • Chương 306Không Có Cũng Được
 • Chương 307Tiên Khôi Lỗi
 • Chương 308Cải Tạo
 • Chương 309Tiến Giai Hậu Kỳ
 • Chương 310Hai Gốc Hoa
 • Chương 311Trồng Mẫu Đậu Vào Khôi Lỗi
 • Chương 312Lôi Đậu
 • Chương 313Một Lối Đi Riêng
 • Chương 314Dung Hợp
 • Chương 315Đệ Nhất Đạo Chủ
 • Chương 316Kỳ Lương Mời
 • Chương 317Thiên Hạt Lệnh
 • Chương 318Trao Đổi Hội
 • Chương 319Tin Tức
 • Chương 320Đấu Giá Hội Dưới Mặt Đất
 • Chương 321Cộng Sinh Văn
 • Chương 322Tranh Đoạt Giá Trên Trời
 • Chương 323Người Biết Hàng
 • Chương 324Luyện Hoá
 • Chương 325Một Hơi Mười Khối
 • Chương 326Lần Lượt Trình Diện
 • Chương 327Thiên Nhân Có Ngũ Suy
 • Chương 328Mơ Mơ Màng Màng
 • Chương 329Tội Phạm Quan Trọng Luân Hồi Điện
 • Chương 330Hỗn Loạn
 • Chương 331Giết Gà Thịt Chó
 • Chương 332Lòng Đất Dị Động
 • Chương 333Cự Thủ (đầu To)
 • Chương 334Vây Khốn Long
 • Chương 335Nghiệp Hoả Quy Thân
 • Chương 336Nhớ Tới Gì Đó
 • Chương 337Cực Sơn Lại Xuất Hiện
 • Chương 338Bảo Luân Hiển Uy
 • Chương 339Đồng Tử To Lớn
 • Chương 340Dụ Địch
 • Chương 341Luyện Anh
 • Chương 342Rời Tông
 • Chương 343Ý Định
 • Chương 344Thu Hoạch
 • Chương 345Tránh Đầu Sóng Ngọn Gió
 • Chương 346Treo Giải Thưởng Đuổi Giết
 • Chương 347Danh Ngạch
 • Chương 348Nói Bóng Nói Gió
 • Chương 349Ý Vị Sâu Xa
 • Chương 350Phong Thành
 • Chương 351Trên Đường Gặp Phân Tranh
 • Chương 352Bại Lộ Thân Phận
 • Chương 353Trở Về Ô Mông Đảo
 • Chương 354Chọn Địa Điểm
 • Chương 355Phong Đảo
 • Chương 356Vạn Luân Đan
 • Chương 357Một Bước Cuối Cùng
 • Chương 358Trư Đồn Thú Tặng Thạch
 • Chương 359Trả Lời
 • Chương 360Gom Góp
 • Chương 361Đan Kiếp
 • Chương 362Thiên Tư Hồi Lự
 • Chương 363Kiếp Đến
 • Chương 364Được Ăn Cả Ngã Về Không
 • Chương 365Mạch Nước Ngầm
 • Chương 366Sớm Phát Tác
 • Chương 367Phục Đan
 • Chương 368Người Đã Tỉnh
 • Chương 369Sư Cùng Đồ
 • Chương 370Duyên Nhân Quả
 • Chương 371Khó Phân Biệt Thật Giả
 • Chương 372Thu Hoạch Ngoài Ý Muốn
 • Chương 373Tin Tức
 • Chương 374Giao Dịch
 • Chương 375Nửa Bộ Sau
 • Chương 376Luân Hồi Chi Tử
 • Chương 377Giải Thích Những Nghi Vấn
 • Chương 378Địa Bảng
 • Chương 379Giam Lỏng
 • Chương 380Tai Hoạ Ngầm
 • Chương 381Thế Lực Khắp Nơi
 • Chương 382Phương Án Thay Thế
 • Chương 383Rời Đi
 • Chương 384Dị Thường
 • Chương 385Vô Tình Gặp Lại
 • Chương 386Cảnh Giác
 • Chương 387Loạn Cục
 • Chương 388Xâm Nhập Kinh Phong
 • Chương 389Sương Mù Trùng Trùng Điệp Điệp
 • Chương 390Đầu Quỷ To Lớn
 • Chương 391Xuất Thủ Tương Trợ
 • Chương 392Tiên Phủ Lâm Thế
 • Chương 393Vòng Vèo Trở Về
 • Chương 394Tạm Biệt
 • Chương 395Cải Tạo
 • Chương 396Chuẩn Bị
 • Chương 397Cẩn Tắc Vô Ưu
 • Chương 398Gần Tới
 • Chương 399Một Tin Tức Khác
 • Chương 400Tập Hợp
 • Chương 401Giấu Đầu Hở Đuôi
 • Chương 402Cửa Vào
 • Chương 403Phong Toả
 • Chương 404Giằng Co
 • Chương 405Tề Tụ
 • Chương 406Mời Vào
 • Chương 407Một Điều Thỉnh Cầu
 • Chương 408Nhập Phủ
 • Chương 409Thất Lạc
 • Chương 410Tuyết Sư
 • Chương 411Quen Mắt
 • Chương 412Đi Theo
 • Chương 413Đồn Đại
 • Chương 414Bại Lộ
 • Chương 415Một Lời Không Hợp
 • Chương 416Liên Thủ
 • Chương 417Truy Binh
 • Chương 418Leo Núi
 • Chương 419Cấm Đấu
 • Chương 420Lên Đỉnh
 • Chương 421Đại Thiên Thế Giới
 • Chương 422Lặp Lại Chiêu Cũ
 • Chương 423Mồi Nhử
 • Chương 424Nắm Tay Một Kích
 • Chương 425Tìm Kiếm Bảo Vật
 • Chương 426Bích Hoạ
 • Chương 427Dược Viên
 • Chương 428Đoạn Thụ
 • Chương 429Khô Đằng
 • Chương 430Truy Binh
 • Chương 431Động Thiên Khác
 • Chương 432Xuyên Giới Bia
 • Chương 433Kiếm Tông Tuyệt Tích
 • Chương 434Giải Kiếm
 • Chương 435Kiếm Hải
 • Chương 436Mê Ly
 • Chương 437Thù Cũ
 • Chương 438Kiếm Đấu
 • Chương 439Cực Hạn
 • Chương 440Luyện Kiếm
 • Chương 441Một Kiếm Khuấy Vòm Trời
 • Chương 442Sụp Đổ
 • Chương 443Nghìn Cân Treo Sợi Tóc
 • Chương 444Rỗng Tuếch
 • Chương 445Biển Cát Vô Tận
 • Chương 446Đại Kiếp Nạn Sinh Tử
 • Chương 447Tiên Thiên Linh Hồ
 • Chương 448Gió Nổi Mây Vần
 • Chương 449Lớp Lớp Thận Ảnh
 • Chương 450Đã Chậm Một Bước
 • Chương 451Cung Điện
 • Chương 452Giam Cầm
 • Chương 453Trở Giáo
 • Chương 454Tương Trợ
 • Chương 455Nữ Đồng
 • Chương 456Thành Nhỏ
 • Chương 457Lo Lắng
 • Chương 458Năm Trăm Năm
 • Chương 459Đệ Tam Suy
 • Chương 460Lôi Trì Tẩy Anh
 • Chương 461Pháp Tắc Chi Áo
 • Chương 462Rung Động
 • Chương 463Có Càn Khôn Khác
 • Chương 464Kỳ Tài Ngút Trời
 • Chương 465Hạch Tâm
 • Chương 466Chênh Lệch
 • Chương 467Ngưng Sát Phá Cảnh
 • Chương 468Linh Vực
 • Chương 469Chớp Mắt
 • Chương 470Xuất Thủ
 • Chương 471Vực Đấu
 • Chương 472Trảm Linh
 • Chương 473Kiểm Kê
 • Chương 474Đây Là Của Ta
 • Chương 475Muốn Chết
 • Chương 476Mạch Nước Ngầm
 • Chương 477Dị Tượng
 • Chương 478Cửa Điện
 • Chương 479Nhìn Lén
 • Chương 480Quá Vội Không Chuẩn Bị Kịp
 • Chương 481Lại Trò Hay
 • Chương 482Xem Tiếp Đi
 • Chương 483Vực Linh
 • Chương 484Liên Thủ Ngự Linh
 • Chương 485Ngoài Dự Đoán Của Mọi Người
 • Chương 486Nữ Đồng Kim Tiên
 • Chương 487Kim Vân Đan Kiếp
 • Chương 488Tiên Sứ
 • Chương 489Thế Giới Sau Cửa
 • Chương 490Ta Tin
 • Chương 491Diễn Biến Trong Động Thiên
 • Chương 492Giấu Diếm
 • Chương 493Chặn Đan
 • Chương 494Giết Chết
 • Chương 495Ra Tay
 • Chương 496Phân Tranh
 • Chương 497Lẻn Vào
 • Chương 498Đoạt Đan
 • Chương 499Giằng Co
 • Chương 500Hỗn Chiến
 • Chương 501Quy Hồn
 • Chương 502Xuất Hiện
 • Chương 503Đã Muộn
 • Chương 504Hiệp Lực
 • Chương 505Khí Ảnh
 • Chương 506Tội Tình Gì
 • Chương 507Muốn Giết Người Nào
 • Chương 508Cơ Hội Tốt
 • Chương 509Công Gấp
 • Chương 510Trảm Thái Ất
 • Chương 511Không Nghĩ Tới
 • Chương 512Biệt Ly
 • Chương 513Thu Hoạch
 • Chương 514Hòm Bí Bảo Nặng
 • Chương 515Phất Nhanh
 • Chương 516Chỉ Có Vào Chứ Không Ra
 • Chương 517Xác Minh
 • Chương 518Tinh Hà Kiếm Trận
 • Chương 519An Bài
 • Chương 520Đục Nước Béo Cò
 • Chương 521Theo Sau
 • Chương 522Vui Gặp Lại
 • Chương 523An Ủi Phong Trần
 • Chương 524Chuyện Cũ Chốn Phàm Trần
 • Chương 525Không Đáy
 • Chương 526Báo Thù
 • Chương 527Mất Tích?
 • Chương 528Đi Ra Gặp Ta
 • Chương 529Tới Cửa
 • Chương 530Điều Kiện Trao Đổi
 • Chương 531Bộ Công Pháp Thứ Ba
 • Chương 532Sơ Lâm Nguyên Hoang
 • Chương 533Chuyện Ở Man Hoang
 • Chương 534Biển Cát
 • Chương 535Mê Tung
 • Chương 536Nam Tử Yêu Tộc
 • Chương 537Lên Đường
 • Chương 538Khí Tức Lạ Lẫm
 • Chương 539Dị Thú Biển Cát
 • Chương 540Tiến Vào Man Hoang
 • Chương 541Kiếm Bảo
 • Chương 542Núi Xương Nơi Hoang Trạch
 • Chương 543Phân Tranh
 • Chương 544Lưu Lại?
 • Chương 545Khách Quý
 • Chương 546Man Hoang Đại Tộc
 • Chương 547Dừng Chân
 • Chương 548Tam Đại Công Pháp
 • Chương 549Tỉnh Mộng Chân Ngôn Môn
 • Chương 550Bí Mật Cay Đắng
 • Chương 551Khí Tức Quen Thuộc
 • Chương 552Cùng Chung Kẻ Thù
 • Chương 553Ác Chiến
 • Chương 554Tiếng Trống Trận Thứ Nhất
 • Chương 555Chiến Đấu Kịch Liệt
 • Chương 556Không Kịp Chuẩn Bị
 • Chương 557Tính Sai
 • Chương 558Túc Lục
 • Chương 559Con Rệp
 • Chương 560Vương
 • Chương 561Bất Đắc Dĩ
 • Chương 562Kinh Sợ Thối Lui
 • Chương 563Mưu Đồ Bí Mật
 • Chương 564Bát Linh Tụ Hợp
 • Chương 565Xâm Nhập
 • Chương 566Loại Thứ Ba
 • Chương 567Đuổi Tới
 • Chương 568Cướp Đường Chạy
 • Chương 569Bất Nhân Bất Nghĩa
 • Chương 570Huyết Tẩy
 • Chương 571Hoạ Thuỷ Đông Dẫn
 • Chương 572Thiêu Đốt Bản Nguyên
 • Chương 573Theo Đuổi Không Bỏ
 • Chương 574Gần Như Cực Hạn
 • Chương 575Tuyệt Cảnh
 • Chương 576Chấp Niệm Nhân Quả
 • Chương 577Tiến Thối Lưỡng Nan
 • Chương 578Dò Xét Phía Dưới
 • Chương 579Trầm Luân
 • Chương 580Nhân Hoạ Đắc Phúc
 • Chương 581Tiên Tụ
 • Chương 582Được Ăn Cả Ngã Về Không
 • Chương 583Đáy Động
 • Chương 584Hai Thi Thể
 • Chương 585Phân Hồn
 • Chương 586Biến Nguy Thành An
 • Chương 587Chia Ra Ăn
 • Chương 588Đánh Cược Một Lần
 • Chương 589Thức Tỉnh
 • Chương 590Chuẩn Bị Cuối Cùng
 • Chương 591Kiếm Trong Hồ Lô
 • Chương 592Mãnh Liệt Tới
 • Chương 593Dụ Địch Xâm Nhập
 • Chương 594Chém
 • Chương 595Liều Chết Chiến Đấu
 • Chương 596Liều Mạng
 • Chương 597Ngươi Chết Ta Sống
 • Chương 598Cắt Đứt Nhân Quả
 • Chương 599Đệ Ngũ Suy
 • Chương 600Đối Kháng
 • Chương 601Ngộ Biến Tòng Quyền
 • Chương 602Đi Ra Ngoài Một Chút
 • Chương 603Đánh Cờ
 • Chương 604Nhàn Vân Dã Hạc
 • Chương 605Ở Ẩn
 • Chương 606Đại Đạo Quy Nhất
 • Chương 607Dòng Sông Thần Bí
 • Chương 608Đoạn Ngắn Ký Ức
 • Chương 609Tiến Vào Tụ Côn Thành
 • Chương 610Tấm Lụa Khó Cầu
 • Chương 611Thân Phận Thật Sự
 • Chương 612Tin Tức Nho Nhỏ
 • Chương 613Phàm Vật Giá Tiên
 • Chương 614Xuất Hiện Sự Tình Khác Thường
 • Chương 615Một Thú Cốt Khác
 • Chương 616Kinh Ngạc
 • Chương 617Cạm Bẫy
 • Chương 618Siêu Trộm
 • Chương 619Chân Dung
 • Chương 620Xem Kịch
 • Chương 621Thì Ra Là Hắn
 • Chương 622Hoa Điểu Ngư Trùng
 • Chương 623Đảo Nhỏ Giữa Hồ
 • Chương 624Hoa Chi
 • Chương 625Nhị Chỉ Thiền
 • Chương 626Sắp Xếp
 • Chương 627Tìm Phương Pháp Khác
 • Chương 628Thử Nghiệm
 • Chương 629Thiên Ma Đấu
 • Chương 630Giằng Co
 • Chương 631Lợi Thế
 • Chương 632Ma Vực
 • Chương 633Luyện Đồng
 • Chương 634Sự Tình Kỳ Lạ
 • Chương 635Xảy Ra Chuyện
 • Chương 636Dung Hợp Kiếm
 • Chương 637Tránh Đầu Sóng Ngọn Gió
 • Chương 638Tiên Khí Phân Cửu Phẩm
 • Chương 639Nhiệt Hỏa Gặp Nạn
 • Chương 640Không Tìm Nhầm Người
 • Chương 641Tìm Tới Cửa
 • Chương 642Không Tham Gia Náo Nhiệt
 • Chương 643Đi Rồi Quay Lại
 • Chương 644Chờ Xuất Phát
 • Chương 645Ung Dung Tự Tại
 • Chương 646Chuẩn Bị Một Chút
 • Chương 647Thành Dưới Mặt Đất
 • Chương 648Bến Đò
 • Chương 649Tông Môn Thất Lạc
 • Chương 650Xuất Hiện
 • Chương 651Trở Lại Chốn Cũ
 • Chương 652Chữa Trị
 • Chương 653Rục Rịch
 • Chương 654Ra Tay Trước
 • Chương 655Loạn Lưu
 • Chương 656Tử Thành
 • Chương 657Kịch Đấu Thuỷ Diễn Cung
 • Chương 658Bốn Người Đi
 • Chương 659Năm Con Đường
 • Chương 660Thi Mị
 • Chương 661Đồng Thi Đầu To
 • Chương 662Mồi Nhử
 • Chương 663Hành Động Bất Đắc Dĩ
 • Chương 664Không Để Ý Tín Nghĩa
 • Chương 665Niềm Vui Ngoài Ý Muốn
 • Chương 666Tinh Liên
 • Chương 667Hoả Tuế Huỳnh Trùng
 • Chương 668Loạn Lưu
 • Chương 669Duyên Pháp Giữa Thiên Địa
 • Chương 670Bất Động
 • Chương 671Đã Chết
 • Chương 672Kinh Thiên Chỉ
 • Chương 673Người Quen
 • Chương 674Lo Lắng
 • Chương 675Vô Đề
 • Chương 676
 • Chương 677Thi Hài
 • Chương 678Sát Thai
 • Chương 679Khúc Không Linh Trúc
 • Chương 680Quái Nhân
 • Chương 681Sinh Vật Hôi Giới
 • Chương 682Lộ Ra Manh Mối
 • Chương 683Chân Ngôn Cung
 • Chương 684Mất Liên Lạc
 • Chương 685Mất Hết Sáu Giác Quan
 • Chương 686Trọng Bảo Hiện
 • Chương 687Không Tin
 • Chương 688Dùng Đạo Kia
 • Chương 689Nhận Ra
 • Chương 690Hiểm Chiến
 • Chương 691Tinh Quan
 • Chương 692Bí Mật Diệt Tông
 • Chương 693Dị Biến
 • Chương 694Ngưng Kết
 • Chương 695Không Đề
 • Chương 696Kiểm Kê
 • Chương 697Nuốt Đan Sa
 • Chương 698Ước Định
 • Chương 699Bộ Lạc
 • Chương 700Biểu Diễn Kỹ Xảo
 • Chương 701Khiêu Khích (chúc Mừng Năm Mới 2019)
 • Chương 702Giáo Huấn
 • Chương 703Giá Chênh Lệch
 • Chương 704Thơm Lây
 • Chương 705Nội Loạn
 • Chương 706Được Mời
 • Chương 707Kiểm Kê
 • Chương 708Gặp Gỡ
 • Chương 709Hoàn Cảnh Lưỡng Nan
 • Chương 710Tẩy Sát Trì
 • Chương 711Mạo Hiểm
 • Chương 712Song Thủ Hồ Đao
 • Chương 713Lạt Mềm Buộc Chặt
 • Chương 714Rút Đao
 • Chương 715Đao Nhập Vỏ
 • Chương 716Sơ Nhập Hắc Xỉ Vực
 • Chương 717Đến Cửu U Vực
 • Chương 718Gợn Sóng
 • Chương 719Đều Có Tư Tâm
 • Chương 720Điên Đảo Nhai
 • Chương 721Bí Mật Đi
 • Chương 722Tập Hợp Lại
 • Chương 723Dòm Ngó
 • Chương 724Chia Ra Hành Động
 • Chương 725Giương Đông Kích Tây
 • Chương 726Cấp Bách
 • Chương 727Tin Đồn
 • Chương 728Giả Làm Địch Nhân
 • Chương 729Động Thủ
 • Chương 730Gặp Biến Cố
 • Chương 731Tình Thế Nguy Hiểm
 • Chương 732U Lao
 • Chương 733Vô Gian Ngục
 • Chương 734Thất Bại Trong Gang Tấc?
 • Chương 735Thực Trùng
 • Chương 736Không Thể Giải Thích
 • Chương 737Rốt Cuộc Là Người Nào?
 • Chương 738Trải Qua Gập Ghềnh
 • Chương 739Thoát Khốn
 • Chương 740Ước Định
 • Chương 741Mất Liên Lạc
 • Chương 742Hợp Lực Đẩy Lui Quân Địch
 • Chương 743Theo Đuổi Không Bỏ
 • Chương 744Xông Vào Cấm Địa
 • Chương 745Liều Chết Đánh Cược Một Trận
 • Chương 746Lại Bị Giam Cầm
 • Chương 747Nước Cờ Nguy Hiểm
 • Chương 748Dị Thú Thái Cổ
 • Chương 749Xuất Thế
 • Chương 750Giải Phong Ấn Lần Hai
 • Chương 751Minh Tranh Ám Đấu
 • Chương 752Kinh Người Ngoài Ý Muốn
 • Chương 753Bốn Màu Lôi Cấm
 • Chương 754Thiên Hồ Lão Tổ
 • Chương 755Tiên Khí Tam Phẩm
 • Chương 756Giao Dịch
 • Chương 757Tiến Vào Lôi Trì
 • Chương 758Không Phá Thì Không Thể Xây
 • Chương 759Chém Xích
 • Chương 760Thần Niệm Phân Thân
 • Chương 761Tình Thầy Trò
 • Chương 762Giấc Mộng Nam Kha (*)
 • Chương 763Chém Lôi Liên Thứ Hai
 • Chương 764Liều Mạng Đánh Cược
 • Chương 765Chiến Đấu Với Đại La
 • Chương 766Chiến Đấu Với Đại La (2)
 • Chương 767Sát Vực
 • Chương 768Xuất Kỳ Chế Thắng
 • Chương 769Gác Lại Tranh Luận
 • Chương 770Tiến Hoá
 • Chương 771Lửa Sém Lông Mày
 • Chương 772Cực Kỳ Nguy Hiểm
 • Chương 773Đại Nạn Không Chết
 • Chương 774Tẩy Rửa Ngọc Thể
 • Chương 775Tiến Giai Thái Ất
 • Chương 776Tìm Kiếm Hồng Nhan
 • Chương 777Đại Hoàng Tử
 • Chương 778Chặn Đường
 • Chương 779Kiếm Giết Quần Hung
 • Chương 780Trảm Thảo Trừ Căn
 • Chương 781Bao Vây Chặn Đánh
 • Chương 782Chiến Song Vũ
 • Chương 783Nói Về Kinh Nghiệm
 • Chương 784Liều Mạng Chạy Trốn
 • Chương 785Xua Hổ Nuốt Sói
 • Chương 786Một Lòng Hướng Tục
 • Chương 787Trắng Trợn Thu Mua
 • Chương 788Giao Dịch Ngoài Ý Muốn
 • Chương 789Gương Mặt Thật
 • Chương 790Hoàng Tước Phía Sau
 • Chương 791Trong Nháy Mắt Phá Địch
 • Chương 792Nhận Chủ
 • Chương 793Về Nhà Mà Không Vào
 • Chương 794Giải Thích Điều Khó Hiểu
 • Chương 795Vạn Vật Đều Ẩn Chứa Thời Gian
 • Chương 796Lấy Khỏe Ứng Mệt
 • Chương 797Đồng Thể Song Hồn
 • Chương 798Địa Bàn Nhà Mình
 • Chương 799Nuốt Không Gian Mà Đi
 • Chương 800Thương Đô Ma Vực
 • Chương 801Vắng Mặt
 • Chương 802Phản Bội?
 • Chương 803Dị Thường
 • Chương 804Thủ Đoạn Quỷ Dị
 • Chương 805Trúng Chiêu
 • Chương 806Phong Hồn
 • Chương 807Lực Phá Hoa Kính
 • Chương 808Rời Thành
 • Chương 809Cường Địch
 • Chương 810Ngầm Đến Sở Vũ Thành
 • Chương 811Đường Cùng
 • Chương 812Bồi Luyện
 • Chương 813Nảy Mầm
 • Chương 814Trấn Nhỏ Sơn Dã
 • Chương 815Dị Thú Bàn Sơn
 • Chương 816Ngũ Phẩm Tiên Đăng
 • Chương 817Che Giấu Tai Mắt
 • Chương 818Âm Hồn Bất Tán
 • Chương 819Thần Niệm Tiểu Kiếm Hiển Uy
 • Chương 820Tại Sao Lại Là Ngươi?
 • Chương 821Tuyển Cử Đại Điển
 • Chương 822Trị Thế
 • Chương 823Bát Hoàng Tử
 • Chương 824Bất Động
 • Chương 825Giải Vây
 • Chương 826Huynh Đệ Tình Thâm
 • Chương 827Điểm Duyệt
 • Chương 828Sơ Thám Phường Thị
 • Chương 829Không Cần Đi Theo
 • Chương 830Tuệ Nhãn Nhận Chân Giả Lấy Được
 • Chương 831Tìm Thầy Hỏi Thuốc
 • Chương 832Xuất Quan
 • Chương 833Yết Kiến
 • Chương 834Châm Ngòi Ly Gián
 • Chương 835Miễn Lễ
 • Chương 836Ban Thưởng
 • Chương 837Đường Đường Chính Chính
 • Chương 838Thân Thể Nhập Cảnh
 • Chương 839Thì Ra Là Vậy
 • Chương 840Đấu Chiếu Cốt Lần Thứ Hai
 • Chương 841Cứu Chủ
 • Chương 842Hai Tin Tức
 • Chương 843Vì Hồng Nhan
 • Chương 844Đắc Tội
 • Chương 845Lưu Đày
 • Chương 846Mạo Hiểm
 • Chương 847Có Vào Không Ra
 • Chương 848Đường Dài Đằng Đẵng
 • Chương 849Ba Người Đi Bắt Chim 😂
 • Chương 850Diệu Dụng
 • Chương 851Hoàn Toàn Không Có Tung Tích
 • Chương 852Manh Mối
 • Chương 853Giải Đạo Nhân Bị Bắt
 • Chương 854Không Đánh Nhau Thì Không Quen Biết
 • Chương 855Gia Nhập Huyền Thành
 • Chương 856Đánh Không Lại Thì Chạy
 • Chương 857Thanh Dương Thành
 • Chương 858Khảo Thí
 • Chương 859Có An Bài Khác
 • Chương 860Huyền Đấu Sĩ Và Huyền Đấu Trường
 • Chương 861Chuyển Hóa Hấp Thu
 • Chương 862Tiếng Hò Hét Vang Khắp Nơi
 • Chương 863Không Thể Đánh Tiếp Rồi
 • Chương 864Ngoài Dự Liệu
 • Chương 865Huyết Trì
 • Chương 866Âm Thầm Hãm Hại
 • Chương 867Khiêu Chiến Tiếp
 • Chương 868Hoặc Sống Hoặc Chết
 • Chương 869Thanh Danh Lên Cao
 • Chương 870Cốt Thiên Tầm Mời
 • Chương 871Trên Trận Xem Thực Hư
 • Chương 872Đánh Cược
 • Chương 873Tai Họa Ngầm
 • Chương 874Mặt Sẹo Chết
 • Chương 875Thuật Bế Khiếu
 • Chương 876Trao Đổi Công Pháp
 • Chương 877Trùng Kích Bình Cảnh
 • Chương 878Phong Thư Và Cái Bình
 • Chương 879Không Phải Thủ Đoạn Thông Thường
 • Chương 880Hắc Kiếp Thạch
 • Chương 881Đến Giờ
 • Chương 882Ngươi Làm Cái Gì Vậy?
 • Chương 883Điên Cuồng Hấp Thu
 • Chương 884Báo Thù
 • Chương 885Đều Có Mục Đích Riêng
 • Chương 886Liên Thủ
 • Chương 887Không Thu Hoạch Được Gì
 • Chương 888Pho Tượng Thần Bí
 • Chương 889Mưu Nghịch
 • Chương 890Thiên Sát Trấn Ngục Công
 • Chương 891Đột Nhiên Tăng Mạnh
 • Chương 892Năm Thành Hội Võ
 • Chương 893Đi Đến Huyền Thành
 • Chương 894Tiểu Bạch Kiểm (mặt Trắng Nhỏ)
 • Chương 895Rung Chuyển
 • Chương 896Tìm Hỏi Lục Hoa Phu Nhân
 • Chương 897Canh Cửa
 • Chương 898Thu Đồ Đệ
 • Chương 899Bàn Chuyện Làm Ăn
 • Chương 900Động Viên
 • Chương 901Trước Giờ
 • Chương 902Tu La Trường
 • Chương 903Trọng Thưởng
 • Chương 904Sát Tâm
 • Chương 905Một Kích Mất Mạng
 • Chương 906Vòng Thi Đấu Tiếp Theo
 • Chương 907Kịch Đấu
 • Chương 908Khiêu Khích Trước Mặt Mọi Người
 • Chương 909Tinh Khí
 • Chương 910Có Gì Bản Lĩnh?
 • Chương 911Bộc Lộ Tài Năng
 • Chương 912Kinh Sợ Bốn Thành
 • Chương 913Tinh Khí Trong Truyền Thuyết
 • Chương 914Đột Nhiên Gián Đoạn
 • Chương 915Có Mục Đích Riêng
 • Chương 916Sợ Bóng Sợ Gió Một Hồi
 • Chương 917Đại Khư
 • Chương 918Nghi Hoặc
 • Chương 919Xâm Nhập Hiểm Cảnh
 • Chương 920Hợp Tác
 • Chương 921Đặc Lập Độc Hành (hành Động Khác Biệt)
 • Chương 922Cùng Tạo Tinh Chu
 • Chương 923Thân Hình Màu Tím
 • Chương 924Giải Đạo Nhân Tới Hỏi
 • Chương 925Phương Pháp Bổ Túc
 • Chương 926Lung Lạc
 • Chương 927Gặp Riêng
 • Chương 928Xuất Phát
 • Chương 929Rung Chuyển Phập Phồng
 • Chương 930Hữu Kinh Vô Hiểm
 • Chương 931Đột Nhiên Xuất Hiện
 • Chương 932Tiến Vào Đại Khư
 • Chương 933Oan Gia Ngõ Hẹp
 • Chương 934Huynh Đệ Tương Tàn
 • Chương 935Chân Tướng?
 • Chương 936Đối Đầu
 • Chương 937Thánh Hài
 • Chương 938Dị Động
 • Chương 939Cửa Khẩu Trùng Điệp
 • Chương 940Chiếc Chìa Khóa Màu Máu
 • Chương 941Bao Vây Chặn Đánh
 • Chương 942Thoát Khốn
 • Chương 943Toà Tế Đàn Thứ Hai
 • Chương 944Thần Niệm Chém Phù Linh
 • Chương 945Lại Dắt Tay
 • Chương 946Đều Có Tư Tâm
 • Chương 947Chiếc Chìa Khoá Thứ Hai
 • Chương 948Bộc Phát Xung Đột
 • Chương 949Đột Nhiên Xuất Hiện
 • Chương 950Giải Trừ Mối Hoạ Về Sau
 • Chương 951Các Hoài Quỷ Thai (*)
 • Chương 952Thần Vật Huyền Tu
 • Chương 953Huyết Môn
 • Chương 954Hố Sâu Ngũ Giác
 • Chương 955Nơi Giấu Hài Cốt
 • Chương 956Vào Huyết Trì
 • Chương 957Thủ Vệ Lân Hống
 • Chương 958Khấp Huyết Trận Đồ
 • Chương 959Phát Sinh Đột Biến
 • Chương 960Nội Đấu
 • Chương 961Đối Đầu Sinh Tử
 • Chương 962Vận Sức Chờ Phát Động
 • Chương 963Không Đơn Giản
 • Chương 964Vào Trận Tiếp Kiến
 • Chương 965Chiếm Đoạt Chủ Quyền
 • Chương 966Dẫn Lôi
 • Chương 967Ân Oán
 • Chương 968Đừng Quấy Rầy Ta :d
 • Chương 969Dị Dạng Trong Trận
 • Chương 970Chiếm Giữ
 • Chương 971Thủ Đoạn Lôi Đình
 • Chương 972Thù Oán Cá Nhân
 • Chương 973Truy Tìm
 • Chương 974Thân Phận Ma Quân
 • Chương 975Vong Ngữ
 • Chương 976Lấy Tim
 • Chương 977Đại Hoàng Tử Trả Thù
 • Chương 978Nhiệm Vụ Hoàn Thành
 • Chương 979Chủ Nhân Của Giải Đạo Nhân
 • Chương 980Hồng Nhan Khuynh Thế
 • Chương 981Tới Lượt Ngươi
 • Chương 982Cho Ngươi Mượn Dùng Một Lát
 • Chương 983Hồi Sinh
 • Chương 984Nhìn Lại, Dường Như Đã Trải Qua Mấy Đời
 • Chương 985Gặp Lại Như Biệt Ly
 • Chương 986Trầm Tâm Tĩnh Khí
 • Chương 987Đột Nhiên Tăng Mạnh
 • Chương 988Tụ Biến
 • Chương 989Đạo Thiên Đại Kiếp
 • Chương 990Nguyên Nhân Hoàng Kim Giải
 • Chương 991Bất Lực
 • Chương 992Bí Cảnh Mê Tung
 • Chương 993Trận Chiến Năm Đó
 • Chương 994Là Ta?
 • Chương 995Tạm Biệt, Bảo Trọng
 • Chương 996Ban Đêm Xông Vào Dạ Dương Thành
 • Chương 997Bên Trong Thối Rữa
 • Chương 998Ước Định
 • Chương 999Hậu Hội Vô Kỳ
 • Chương 1000Sắp Sẵn Một Chiêu
 • Chương 1001Chỉ Có Năng Lực Như Vậy?
 • Chương 1002Tay Nâng Quyền Rơi
 • Chương 1003Tạo Hoá Tinh Viên
 • Chương 1004Vùng Đất Hỗn Loạn
 • Chương 1005Tiện Tay Mà Thôi
 • Chương 1006Từ Biệt Nhiều Năm
 • Chương 1007Có Động Thiên Khác
 • Chương 1008Cốt Nhục Tình Thâm
 • Chương 1009Thi Cứu
 • Chương 1010Cội Nguồn
 • Chương 1011Người Không Tưởng Tượng Nổi
 • Chương 1012Trùng Hợp Lại Tụ Vào Cùng Một Người
 • Chương 1013Lời Khó Nói
 • Chương 1014Chủ Động Báo Cáo
 • Chương 1015Diệt Tộc
 • Chương 1016Vừa Đi Liền Quay Về
 • Chương 1017Chờ Người
 • Chương 1018Tìm Tới Cửa
 • Chương 1019Mời Địch Vào Trận
 • Chương 1020Phản Công
 • Chương 1021Bẩm Báo Lên Trên
 • Chương 1022Đơn Độc Xông Vào Tiên Cung
 • Chương 1023Tan Đàn Xẻ Nghé
 • Chương 1024Diệt Ngũ Ác
 • Chương 1025Diệt Cỏ Tận Gốc
 • Chương 1026Một Chút Phong Ba
 • Chương 1027Theo Đuổi Không Bỏ
 • Chương 1028Dòng Suối Kỳ Quái
 • Chương 1029Tìm Kiếm Bí Mật
 • Chương 1030Kim Chúc Thú
 • Chương 1031Thú Tao Nhã
 • Chương 1032Nghe Mà Kinh Sợ
 • Chương 1033Dị Tượng Trùng Thiên
 • Chương 1034Các Phương Tụ Tập
 • Chương 1035Thái Tuế Phủ
 • Chương 1036Mở Phong Ấn
 • Chương 1037Khua Chiêng Gióng Trống
 • Chương 1038Không Lý Giải Nổi
 • Chương 1039Muốn Bắt Phải Thả
 • Chương 1040Dốc Sức Khuyển Mã
 • Chương 1041Một Màn Mạo Hiểm
 • Chương 1042Phá Trận
 • Chương 1043Phát Hiện Kẻ Địch
 • Chương 1044Chọn Đường Không Hối Hận
 • Chương 1045Do Dự
 • Chương 1046Xung Phong
 • Chương 1047Không Biết Điều
 • Chương 1048Bộ Mặt Thật
 • Chương 1049Phá Băng
 • Chương 1050Truy Tung
 • Chương 1051Bại Lộ?
 • Chương 1052Chạy Trốn Nhanh Nhất
 • Chương 1053Do Dự
 • Chương 1054Mỗi Người Một Ngả
 • Chương 1055Thi Triển Thủ Đoạn
 • Chương 1056Ổ Trùng
 • Chương 1057Không Thể Lui Được Nữa
 • Chương 1058Ngục Tháp
 • Chương 1059Mười Tám Tầng
 • Chương 1060Thần Lôi Ngự Quỷ
 • Chương 1061Đại La Quỷ Vương
 • Chương 1062Chui Đầu Vào Lưới
 • Chương 1063Tái Đấu Kỳ Ma Tử
 • Chương 1064Cảnh Tượng Huyền Ảo
 • Chương 1065Dùng Trí
 • Chương 1066Trận Chiến Đã Định
 • Chương 1067Tình Cờ Gặp
 • Chương 1068Ra Tay
 • Chương 1069Lợi Kỳ Mã
 • Chương 1070Một Đường Tiến Tới Phía Trước
 • Chương 1071Điều Kiện Trao Đổi
 • Chương 1072Luyện Tơ
 • Chương 1073Tăng Vọt
 • Chương 1074Huyễn Vật
 • Chương 1075Phá Huyễn
 • Chương 1076Tin Tức Đặc Biệt Về Thần Đăng
 • Chương 1077Tầng Thứ Sáu
 • Chương 1078Nói Thật
 • Chương 1079Một Lời Đã Định
 • Chương 1080Một Quyền Ước Hẹn
 • Chương 1081Xả Thân Cứu Giúp
 • Chương 1082Trọng Phạm
 • Chương 1083Tình Thế Đảo Ngược
 • Chương 1084Tư Thông
 • Chương 1085Đẩy Lui Cường Địch
 • Chương 1086Cổ Kiếm
 • Chương 1087Hành Động Khác Thường
 • Chương 1088Rút Kiếm Đại Hoang
 • Chương 1089Ngoài Dự Liệu
 • Chương 1090Kinh Sợ Thối Lui
 • Chương 1091Chuyện Phong Ấn Ma Khi Xưa
 • Chương 1092Toà Tế Đàn Thứ Hai
 • Chương 1093Đã Chậm
 • Chương 1094Lui Ma
 • Chương 1095Hợp Tác
 • Chương 1096Đều Mang Tâm Tư
 • Chương 1097Chia Ra Ba Đường
 • Chương 1098Đơn Độc Xông Vào
 • Chương 1099Đánh Lén
 • Chương 1100Âm Thầm Hành Động
 • Chương 1101Thực Lực Tăng Mạnh
 • Chương 1102Do Dự Chuyện Thần Đăng
 • Chương 1103Hậu Thủ
 • Chương 1104Xông Vào Kiếm Trận
 • Chương 1105Thông Thiên Kiếm Trận
 • Chương 1106Nắm Tay
 • Chương 1107Tìm Trụ Cột Trận
 • Chương 1108Tranh Giành Trận Đồ
 • Chương 1109Đạo Binh Trận
 • Chương 1110Cùng Nhau Chống Ngũ Hành
 • Chương 1111Đoạt Thần Đăng
 • Chương 1112Đạo Dận Chân Nhân
 • Chương 1113Vây Giết
 • Chương 1114Vô Cùng Thê Thảm
 • Chương 1115Đột Phá
 • Chương 1116Nguy Hiểm Tột Cùng
 • Chương 1117Hoàn Toàn Tỉnh Ngộ
 • Chương 1118Tính Sổ
 • Chương 1119Hắc Thiên Cuồng Ma
 • Chương 1120Điên Khùng
 • Chương 1121Tìm Kiếm Vợ Con
 • Chương 1122Lấy Đèn
 • Chương 1123Đánh
 • Chương 1124Tàn Linh Thái Tuế
 • Chương 1125Truy Sát Kỳ Ma Tử
 • Chương 1126Ác Chiến Kỳ Ma Tử
 • Chương 1127Tự Sa Bẫy
 • Chương 1128Thần Đăng Vào Tay
 • Chương 1129Thiên Nhân Cảnh
 • Chương 1130Chạy Thoát
 • Chương 1131Hi Sinh Và Bảo Toàn
 • Chương 1132Thù Lao Khác
 • Chương 1133Sinh Linh Đồ Thán
 • Chương 1134Kim Đồng Bị Bắt
 • Chương 1135Phân Chia Tiên Vực
 • Chương 1136Luân Hồi Điện Chủ
 • Chương 1137Quái Vật Khổng Lồ
 • Chương 1138Gió Cuộn Mây Vần
 • Chương 1139Bài Danh Tăng Vọt
 • Chương 1140Bị Phát Hiện Rồi
 • Chương 1141Đạp Không Mà Đi
 • Chương 1142Diệu Pháp Đích Thân Đến
 • Chương 1143Tai Kiếp Khó Thoát
 • Chương 1144Cơ Hội Duy Nhất
 • Chương 1145Lại Bị Cầm Tù
 • Chương 1146Binh Linh Hiện Thân
 • Chương 1147Trở Lại Chân Ngôn Môn
 • Chương 1148Một Màn Quen Thuộc
 • Chương 1149Đệ Tử Thứ Bảy
 • Chương 1150Căn Cơ Chân Ngôn Môn
 • Chương 1151Nhiều Loại Thần Thông
 • Chương 1152Bái Sư
 • Chương 1153Nhập Man Hoang
 • Chương 1154Huyết Mạch Bát Vương
 • Chương 1155Ấu Thú
 • Chương 1156Vô Tình Gặp Tiểu Bạch
 • Chương 1157Thu Hoạch
 • Chương 1158Phục Sinh Thần Đăng
 • Chương 1159Một Cuộc Giao Dịch
 • Chương 1160Đan Kiếp Hàng Lâm
 • Chương 1161Kinh Sợ Thối Lui
 • Chương 1162Bát Hoang
 • Chương 1163Ngăn Trở
 • Chương 1164Tín Vật
 • Chương 1165Mảnh Lân Phiến Thứ Hai
 • Chương 1166Gặp Lại Cố Nhân
 • Chương 1167Chuyện Cũ Thiên Hồ
 • Chương 1168Căm Thù
 • Chương 1169Xem Thường Như Vậy
 • Chương 1170Thức Tỉnh
 • Chương 11712: Thức Tỉnh 2
 • Chương 1172Bồ Đề Thịnh Yến
 • Chương 1173Đúc Trận
 • Chương 1174Huyết Tự Đại Hội
 • Chương 11752: Huyết Tự Đại Hội 2
 • Chương 1176Leo Núi
 • Chương 1177Tới Đỉnh
 • Chương 1178Ngươi Cũng Nhập Điện
 • Chương 1179Tân Vương
 • Chương 1180Tu La Huyết Môn
 • Chương 1181Hoán Linh
 • Chương 1182Biến Số Lan Tràn
 • Chương 1183Tự Tin
 • Chương 1184Truyền Thừa
 • Chương 1185Mở Ba Cửa
 • Chương 1186Ta Muốn Thử Một Chút
 • Chương 1187Tiến Vào
 • Chương 1188Truyền Thừa
 • Chương 1189Xuất Quan
 • Chương 1190Từ Chối Nhã Nhặn
 • Chương 1191Ước Hẹn Hai Trăm Năm
 • Chương 1192Ngũ Quang Lôi Trì
 • Chương 1193Luyện Kiếm
 • Chương 1194Không Nắm Chắc
 • Chương 1195Hỗn Loạn Dần Nổi Lên
 • Chương 1196Tiến Giai Đại La
 • Chương 1197Thiên Nhân Cảnh
 • Chương 1198Khốn Đốn
 • Chương 1199Chớp Mắt Vạn Năm
 • Chương 1200Vạn Bảo Tiết
 • Chương 1201Không Kịp Nhìn
 • Chương 1202Đấu Giá
 • Chương 1203Lộ Ra Manh Mối
 • Chương 1204Âm Thầm Theo Dõi
 • Chương 1205Đại La Chi Tranh
 • Chương 1206Ngạc Nhiên Liên Tục
 • Chương 1207Kinh Sợ Thối Lui
 • Chương 1208Phá Lệ
 • Chương 1209Mặt Nạ Màu Đen
 • Chương 1210Đi Cùng Thuyền
 • Chương 1211Không Gian Chênh Lệch
 • Chương 1212Mười Tám Vạn Năm
 • Chương 1213Thiên Tai
 • Chương 1214Tiểu Đỉnh Ba Chân
 • Chương 1215Nhân Quả
 • Chương 1216Sơ Lâm Cửu Nguyên Thành
 • Chương 1217Di Đồ
 • Chương 1218Nhiệm Vụ Mới
 • Chương 1219Rất Hợp Ý Ta
 • Chương 1220Trước Giờ
 • Chương 1221Trận Đầu
 • Chương 1222Nắm Bắt Thời Cơ
 • Chương 1223Chiến Đấu Kịch Liệt
 • Chương 1224Ngày Thứ Ba
 • Chương 1225Tiên Hạ Thủ Vi Cường
 • Chương 1226Ẩn Giấu Thực Lực
 • Chương 1227Xích Mộng Tới Mời
 • Chương 1228Hữu Kinh Vô Hiểm
 • Chương 1229Dị Động Trong Quan
 • Chương 1230Không Thể Tin
 • Chương 1231Bại Lộ
 • Chương 1232Có Mưu Đồ Khác
 • Chương 1233Hang Hổ Tiềm Hành
 • Chương 1234Nhập Quan
 • Chương 1235Truy Tìm Tung Tích
 • Chương 1236Thâm Nhập Dưới Đất
 • Chương 1237Ngoài Dự Liệu
 • Chương 1238Quỷ Trận
 • Chương 1239Ác Đấu Quỷ Linh Tử
 • Chương 1240Kiếm Trấn Phán Quan
 • Chương 1241Tuyệt Sát
 • Chương 1242Trảm Thi Tiên Phù
 • Chương 1243Bản Ác Tranh Đấu
 • Chương 1244Kế Tạm Thời
 • Chương 1245Họa Phúc Tương Y
 • Chương 1246Mê Trận Trùng Điệp
 • Chương 1247Nhị Kim Tranh Đấu
 • Chương 1248Cảnh Cũ Tái Hiện
 • Chương 1249Có Mục Đích Khác
 • Chương 1250Cướp Đường Mà Chạy
 • Chương 1251Người Thân Nhất
 • Chương 1252Tái Chiến Diệu Pháp
 • Chương 1253Hỗn Chiến Trong Điện
 • Chương 1254Tình Thế Giằng Co
 • Chương 1255Một Kiện Hàng Fake
 • Chương 1256Người Trong Mộng
 • Chương 1257Bàn Tay Vô Hình
 • Chương 1258Không Sai Biệt Lắm
 • Chương 1259Không Nể Mặt
 • Chương 1260Đoạn Nhân Quả
 • Chương 1261Đồ Dỏm
 • Chương 1262Đề Hồ Sơn
 • Chương 1263Lửa Sém Lông Mày
 • Chương 1264Liều Mạng
 • Chương 1265Gần Như Tan Vỡ
 • Chương 1266Trở Về Bát Hoang
 • Chương 1267Thiên Ngoại Thiên
 • Chương 1268Thiên Ma Loạn Thần
 • Chương 1269Không Chốn Dung Thân
 • Chương 1270Bình Cảnh Trảm Thi
 • Chương 1271Sáng Đi Chiều Đến
 • Chương 1272Trở Lại Nơi Này
 • Chương 1273Thuyết Phục Chính Mình
 • Chương 1274Chuẩn Bị Thoả Đáng
 • Chương 1275Trảm Thi
 • Chương 1276Thoát Ly Khống Chế
 • Chương 1277Quỷ Môn
 • Chương 1278Tẩy Dương Vào Thành
 • Chương 1279Bị Phát Hiện
 • Chương 1280Tình Huống Bất Thường
 • Chương 1281Dò Xét U Minh
 • Chương 1282Tượng Đá Trên Cầu
 • Chương 1283Chuyện Ma Quỷ
 • Chương 1284Chuyển Luân Vương
 • Chương 1285Lại Tới Một Tên
 • Chương 1286Tam Vương
 • Chương 1287Đồng Hành Cùng Quỷ
 • Chương 1288Đại Trận Quỷ Dị
 • Chương 1289Trèo Lên Đỉnh Núi, Ta Là Đỉnh
 • Chương 1290Ân Tình Sau Cuối
 • Chương 1291Rời Phủ
 • Chương 1292U Minh Gặp Ma
 • Chương 1293Tái Tụ Họp
 • Chương 1294Thân Phận Không Ngờ
 • Chương 1295Hoang Hồn Và Chuyển Thế
 • Chương 1296Hình Thú Chi Nộ
 • Chương 1297Nại Hà Trúc Làm Thuyền
 • Chương 1298Quỷ Điện Trong Đảo
 • Chương 1299Luân Hồi
 • Chương 1300Cốt Hoàng
 • Chương 1301Thiên Cơ
 • Chương 1302Luân Hồi Tranh Đấu
 • Chương 1303Lâm Nguy Xuất Thủ
 • Chương 1304Liên Thủ
 • Chương 1305Điện Chủ Xuất Hiện
 • Chương 1306Không Đường Về
 • Chương 1307Một Ta Khác?
 • Chương 1308Nhất Thì Nhị Sinh
 • Chương 1309Lựa Chọn
 • Chương 1310Luân Hồi Nhất Niệm
 • Chương 1311Mỗi Người Một Nơi
 • Chương 1312Tâm Tình Không Tốt
 • Chương 1313Hải Chi Lực
 • Chương 1314Bế Quan Thiên Ngoại
 • Chương 1315Thiện Đã Mất
 • Chương 1316Du Lịch Thiên Hạ
 • Chương 1317Một Luồng Thiện Niệm
 • Chương 1318Làm Việc Thiện Bố Thí
 • Chương 1319Ẩn Thế
 • Chương 1320Trong Nháy Mắt Trăm Năm
 • Chương 1321Ngồi Xuống Luận Đạo Thiện – Ác
 • Chương 1322Quy Túc
 • Chương 1323Biến Đổi Liên Tục
 • Chương 1324Áp Chế Và Lựa Chọn
 • Chương 1325Chân Thân Cự Nhãn
 • Chương 1326Lôi Hải Luyện Kiếm
 • Chương 1327Huyền Thiên Kiếm Linh
 • Chương 1328Sắp Chia Tay
 • Chương 1329Phó Ước
 • Chương 1330Một Kích Thành Công
 • Chương 1331Tìm Đến Tận Cửa
 • Chương 1332Đại Đạo Chi Tranh
 • Chương 1333Thiếu Nữ Sừng Rồng
 • Chương 1334Đại Kiếp Nạn Tiên Giới
 • Chương 1335Trùng Phùng
 • Chương 1336Chuyện Cũ Rành Rành
 • Chương 1337Sinh Tử Cùng Nhau
 • Chương 1338Khuynh Sào
 • Chương 1339Trùng Triều Hộ Chủ
 • Chương 1340Trùng Tổ
 • Chương 1341Thiên Trùng Đại Chiến
 • Chương 1342Ta Là Hàn Lập
 • Chương 1343Phá Đạo
 • Chương 1344Mặt Không Đổi Sắc
 • Chương 1345Hoá Đạo
 • Chương 1346Tới Như Ảnh
 • Chương 1347Quyết Định Thật Nhanh
 • Chương 1348Thế Nào Là Bản Ngã
 • Chương 1349Ma Luyện Vạn Năm
 • Chương 1350Cố Hương Gặp Cố Tri
 • Chương 1351Vẫn Là Hô Ngôn Kia
 • Chương 1352Phù Vân
 • Chương 1353Trảm Niệm
 • Chương 1354Cách Hết Thảy Chư Tướng
 • Chương 1355Nửa Quẻ Dòm Thiên Cơ
 • Chương 1356Một Mình Dự Tiệc
 • Chương 1357Thập Phương Vạn Tiên Trận
 • Chương 1358Quần Anh Hội Tụ
 • Chương 1359Khốn Cục
 • Chương 1360Khách Không Mời Mà Đến
 • Chương 1361Khai Tiệc
 • Chương 1362Nguyện Chúng Sinh Nhập Niết
 • Chương 1363Ân Oán Tình Thù
 • Chương 1364Thế Cục Biến Đổi
 • Chương 1365Giương Cung Bạt Kiếm
 • Chương 1366Hết Sức Căng Thẳng
 • Chương 1367Trớ Chú (nguyền Rủa)
 • Chương 1368Nghịch Chuyển
 • Chương 1369Dự Mưu Kinh Thiên
 • Chương 1370Chất Vấn
 • Chương 1371Xuất Thủ
 • Chương 1372Mua Chuộc
 • Chương 1373Từng Bước Ép Sát
 • Chương 1374Thoát Khốn
 • Chương 1375Chuẩn Bị Phía Sau
 • Chương 1376Trò Hay Trình Diễn
 • Chương 1377Thiên Đạo Chung Yên
 • Chương 1378Cơ Hội Cuối Cùng
 • Chương 1379Thiên Đạo Khó Lường
 • Chương 1380Hỗn Độn
 • Chương 1381Nửa Đường Giết Ra
 • Chương 1382Hợp Lực
 • Chương 1383Khởi Tử Hồi Sinh
 • Chương 1384Đạo Thiên Đại Kiếp
 • Chương 1385Kim Mạch Ngọc Cốt
 • Chương 1386Biến Số
 • Chương 1387Đại Đạo Quy Nhất
 • Chương 1388Thắng Bại Một Đường
 • Chương 1389Đoạt Bình
 • Chương 1390Đền Tội
 • Chương 1391Tiễn Ngươi Đi
 • Chương 1392Hiệu Lệnh Quần Tiên
 • Chương 1393Bỏ Đạo
 • Chương 1394Tự Do
 • Chương 1395Không Tiếc
 • Chương 1396Phi Vũ (đại Kết Cục)
 • Chương 1397Cảm Nghĩ Của Tác Giả Và Dịch Giả Khi Hoàn Thành Bản Pntt2