6976 lượt xem

Cách mà một chàng trai Tây tán gái Việt Nam

Cho tại hạ mạo phép hỏi xem vị huynh đài đây từ triều đại nào tới mà có thể bồi dưỡng Việt ngữ một cách đầy thú vị như vậy?