• Trang chủ
  • Game
  • Cách chuyển đổi số thành chữ vnđ trong Excel
4305 lượt xem

Cách chuyển đổi số thành chữ vnđ trong Excel

Bước 1: Mở file Excel > Chọn thẻ File.

Bước 2: Chọn More > Chọn Options

Bước 3: Ở hộp thoại hiện lên > Chọn Add-Ins.

Bước 4: Ở phần Manage > Chọn Go…

Bước 5: Cửa sổ Add-Ins hiện lên > Chọn Browse.

Bước 6 : Chọn đường dẫn tới phần mềm và ấn ok là xong