24 lượt xem

Các lệnh tắt trong Revit giúp vẽ nhanh hơn

Nhóm các lệnh tắt trong Revit dùng để thu phóng

ZA :  Đưa toàn bộ bản vẽ về màn hình. Nên chọn ZA hoặc ZA tiện hơn ZE và ZF.

ZS  : Phóng đầy sheet lên màn hình.

ZP  : Trở về màn hình trước đó;

ZC  : Trở về màn hình trước đó. Nên chọn ZC tiện hơn là chọn ZP

VP  : Gọi bảng thuộc tính của mặt bằng hiện tại

More VIEW menu VP View Properties – chỉnh chế độ xem

VG  : Chỉnh chế độ biểu hiện

HH  : Ẩn đối tượng

HI : Cô lập đối tượng

HC : Ân thể loại

AG : Mô hình đồ họa cao cấp khác

TL : Mỏng dòng

RR : Bật hộp thoại render

ALTERNATES ZZ zoom in region – zoom trong khu vực

DR:  Cửa

CM : Thành phần

LI : Dòng

GP ; : Dạo nhóm(Gõ lệnh trước)

EG : Sửa nhóm đối tượng

AP : Đưa thêm một nhóm vào một nhóm sẵn có

RG : Bỏ một đối tượng trong nhóm

AD : Đưa thêm một đối tượng vào nhóm

PG : Chọn thuộc tính của nhóm

FG : Kết thúc của lệnh EG, và lệnh tạo nhóm

CG : Hủy lệnh EG và lệnh tạo nhóm.

WC : sắp xếp màn hình bản vẽ theo kiểu xếp chồng

WT : Sắp xếp màn hình bản vẽ theo kiểu cửa sổ

ER : Phần này dùng làm việc theo nhóm

RL : Phần này dùng làm việc theo nhóm

RW : Phần này dùng làm việc theo nhóm

DE : Xóa đối tượng.

MD : Modify.

SA : Cho tất cả đối tượng giống nhau.

MV : Di chuyển đối tượng

CO : Copy đối tượng

CC : Copy đối tượng RO  Xoay đối tượng

AR : copy dạng array

MM : Đối xứngđối tượng

RE : Phóng to thu nhỏ đối tượng

SU : bật trình đơn: Settings-Sun and Shadows Settings

UN : bật trình đơn: Settings-Project Units

Nhóm lệnh tắt trong Revit dùng để bật tắt Window menu

WT : Bật trình đơn: Window-Tile

SI : Nút giao nhau

SE : Điểm cuối

SM : Điểm giữa

SC : Trung tâm

SN : Gần nhất

SP : Perpendicular

ST : Tangents

SW : Mặt phẳng làm việc

SQ : Trục tọa độ

SX : Điểm

SR : Bắt đối tượng từ xaSO snapcode:”Snaps Off” tắt chức năng bắt điểm

SS : “Turn Override Off”

CTRL : Chọn nhiều yếu tố

TAB : Tự động chuyển đổi qua các yêu tố gần nhau.

TAB : Chọn tường wall faces hoặc tường centerlines khi đặt kích thước

TAB : Chuyển đổi giữa 2 sự lựa chọn curtain wall hay glazed panel trong plan vew

CTRL+A : Chọn tất cả mọi thứ trong workset