Thiết kế trạm biến áp

Ngày đăng: 08-07-2019 15:29:32

Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh

Nguồn gốc: Trường Đại học SPKT Tp.HCM, 2001

Sơ lược:

Tổng quan
Chương I: Khái niệm chung về TBA phân tích nguồn
Chương II: Chọn máy biến áp
Chương III: Tính tổn thất điện năng của MBA cho
Chương IV: Tính toán ngắn mạch
Chương V: Tính toán dòng điện bình thường
Chương VI: Chọn khí cụ điện và các thiết bị dẫn điện
Chương VII: So sánh kinh tế - kỹ thuật của hai phương án
Chương VIII: Sơ đồ nối điện và tự dùng của TBA

Link download: http://evassmat.com/fRD2  hoặc  http://megaurl.in/dTB42KI

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan