Khóa học Autocad Cơ Bản và Nâng Cao

Tình trạng: Còn hàng

Mã sản phẩm: autocad

199.000 đ
Số lượng:

NỘI DUNG KHÓA HỌC AUTOCAD ONLINE
CƠ BẢN & NÂNG CAO

A. Autocad Cơ bản
Bài 1: Làm quen được giao diện, các thiết lập cơ bản trong Autocad
Giới thiệu giao diện.
Giới thiệu và làm quen với các Menu
Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng thanh công cụ
Hướng dẫn tùy chỉnh Options trong AutoCAD
Hướng dẫn và thiết lập các chế độ truy bắt điểm Osnap và Polar Tracking
Hướng dẫn sử dụng chuột và bàn phím, cách nhập lệnh trong Autocad
Giới thiệu về hệ tọa độ và một số lệnh cơ bản trong Autocad

Bài 2: Hướng dẫn thực hành cách dùng, các tính năng các lệnh vẽ.
Hướng dẫn sử dụng tính năng truy bắt điểm nhanh
Hướng dẫn thực hành lệnh Line (L), vẽ đoạn thẳng. Lệnh Xline vẽ đường thẳng
Hướng dẫn thực hành lệnh Pline (PL) vẽ đường đa tuyến
Hướng dẫn thực hành lệnh Circle (C): Vẽ hình tròn
Hướng dẫn sử dụng lệnh Rectang (REC): Vẽ hình chữ nhật
Hướng dẫn sử dụng lệnh Polygon (POL): Vẽ đa giác đều
Hướng dẫn sử dụng lệnh Arc (A): Vẽ cung tròn
Hướng dẫn sử dụng lệnh Ellipse (EL): Vẽ hình Elip hoặc cung Elip
Hướng dẫn sử dụng lệnh Epline (SPL): Vẽ đường cong
Hướng dẫn sử dụng lệnh Point (Po): Vẽ 1 điểm

Bài 3: Hướng dẫn thực hành cách dùng, các tính năng các lệnh HIỆU CHỈNH.
Erase (E): Xóa đối tượng
Expolde (X): Lệnh phá khối
Trim (TR): Cắt xén 1 phần đối tượng
Extend (EX): Kéo dài đối tượng đến 1 đường biên xác định
Break (BR): Xóa 1 phần đối tượng
Chamfer (CH): Làm vát mép đối tượng
Fillet (F): Bo mép đối tượng
Move (M): Di chuyển các đối tượng
Offset (O): Vẽ 1 đối tượng song song
Rotate (RO): Xoay đối tượng quanh 1 điểm
Scale (SC): Thay đổi kích thước đối tượng vẽ
Mirror (MI): Lấy đối xứng đối tượng qua 1 trục
Stretch (S): Kéo 1 phần đối tượng
Copy (CO): Sao chép đối tượng
Array (AR): Sao chép đối tượng theo dãy

Bài 4 : Giới thiệu tính năng, hướng dẫn sử dụng và thực hành các lệnh ghi và hiệu chỉnh
văn bản, ghi kích thước, tô vật liệu, sử dụng Block, Layer , in ấn trong Autocad…
Thực hành các lệnh ghi, hiệu chỉnh văn bản:
- Style (ST): Tạo các kiểu chữ
- Text (T): Viết đoạn văn bản (căn chỉnh lề)
- Dtext (DT): Viết 1 đoạn ngắn text
Thực hành các lệnh ghi, hiệu chỉnh kích thước:
- Dimstyle (D): Tạo các kiểu ghi kích thước
- Dimlinear (DLI): Ghi KT theo đoạn thẳng
- Dimaligned (DAL): Ghi KT theo phương nghiêng
- Dimcontinue (DCO): Ghi KT theo đoạn kế tiếp nhau

- Dimangular (DAN): Ghi KT theo góc

- Dimradius (DRA): Ghi KT cho bán kính đường tròn, cung tròn
- Dimdiameter (DDI): Ghi KT cho đường kính đường tròn, cung tròn
Thực hành các lệnh tô vật liệu:
- Hatch (H): Tô vật liệu
- Tạo và sử dụng Block:
- Block (B): Tạo khối Block
- Insert (I): Chèn Block vào bản vẽ
Thiết lập mới và sử dụng Layer
Giới thiệu cơ bản về in ấn trong Autocad

B. Autocad Nâng cao
Buổi 1: Hệ thống hóa lại các lệnh cơ bản trong Autocad, các đối tượng trong Autocad
Thiết lập môi trường bản vẽ
Nhắc lại một số lệnh vẽ cơ bản
Giới thiệu Express Tool

Buổi 2: Tỷ lệ bản vẽ, trình tự triển khai bản vẽ
Hướng dẫn sử dụng Lisp để vẽ nhanh, giới thiệu thư viện lisp, hatch
Cách sử dụng thư viện bản vẽ có sẵn để vẽ nhanh
Thiết lập đơn vị
Bản vẽ chỉ có 1 tỷ lệ
Bản vẽ có nhiều tỷ lệ khác nhau
Thiết lập Layer, Textstyle, Dimstyle, .. trong bản vẽ
Trình tự triển khai bản vẽ
Thực hành: vẽ mặt bằng kết cấu móng theo nhiều tỷ lệ

Buổi 3: Sử dụng Block Attribute, Block Dynamic, Field.
Tạo và sử dụng Block Attribute (Block thuộc tính), Block Dynamic (Block động)
Sử dụng Field trong bản vẽ
Thực hành: Tạo khung tên sử dụng Block thuộc tính, Tạo Block động cho 1 cái cửa
D600 trong bản vẽ kiến trúc


Buổi 4: Table, liên kết dữ liệu giữa Autocad với Excel
Tạo bảng thống kê, liên kết dữ liệu giữa Autocad với Excel
Hướng dẫn đo bóc khối lượng trong Autocad
Thực hành: Bóc khối lượng thép, tạo bảng thống kê trong Autocad

Buổi 5: Xref, Layout, in ấn
Làm việc bên layout, lồng khung in, sắp xếp trình bày bản vẽ
Hướng dẫn biên tập hồ sơ bản vẽ, in tự động nhiều bản vẽ cùng lúc
Thực hành: Xuất, biên tập hồ sơ thiết kế ra file PDF

Buổi 6: Thực hành cuối khóa
Làm bài thực hành cuối khóa
Giải đáp các thắc mắc
Chia sẻ các kinh nghiệm sử dụng AutoCAD trong công việc thực tế 

Bình luận