Quản lý chi phí máy thi công đối với công trình xây dựng

Ngày đăng: 10-07-2019 13:44:50

Loại: Luận văn - Luận án - Đề tài KH

Sơ lược:

Tìm hiểu thực trạng quản lý chi phí máy thi công đối với công trình xây dựng của Công ty Cổ phần xây dựng Thăng Long trên cơ sở đó đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao quản lý chi phí máy thi công

Download: http://biastonu.com/1CT1  hoặc  http://megaurl.in/l8GX

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan