Nối các đoạn thẳng với nhau trong Cad

Ngày đăng: 15-08-2019 13:54:56

Lệnh Join – lệnh J nối liền các đường nét trong Cad. Giúp người dùng nối các đoạn thằng là đường line.. kết dính lại với nhau,

Cách sử dụng lệnh: Gõ j => enter => chọn 2 đường line trên cùng 1 đường thẳng => enter.

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan