Nghiên cứu khách hàng của siêu thị Vinatex-mart và đề xuất giải pháp 4P

Ngày đăng: 10-07-2019 13:46:58

 Sơ lược:

Khóa luận tập trung nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng và những đánh giá của họ về các mặt của siêu thị.

Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu khách hàng và những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh của siêu thị. Vì khách hàng đóng vai trò rất quan trọng trong loại hình kinh doanh siêu thị

Download: http://biastonu.com/1CaE  hoặc  http://megaurl.in/8CJc

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan