Mẫu đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của hồ sơ dự thầu qua mạng

Ngày đăng: 11-09-2019 14:21:20

1. Định nghĩa mẫu đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của hồ sơ dự thầu qua mạng là gì?

Mẫu đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của hồ sơ dự thầu qua mạng là mẫu bản đánh giá được lập ra để đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của hồ sơ dự thầu qua mạng. Mẫu nêu rõ nội dung đánh giá, kết quả đánh giá...

2. Mẫu đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của hồ sơ dự thầu qua mạng

ĐÁNH GIÁ VỀ NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM

(ngoài năng lực kỹ thuật)

E-HSDT của nhà thầu: _________ (Hệ thống tự động trích xuất tên của từng nhà thầu theo thứ tự trong biên bản mở thầu)

Các tiêu chí năng lực và kinh nghiệm trong E-HSMT(1)

Thông tin trong E-HSDT(2)

Kết quả đánh giá(3)

Nhận xét của chuyên gia

Stt

Mô tả

Yêu cầu

 

Đạt

Không đạt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết luận

 

 

 

 

Người đánh giá
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1), (2): Hệ thống tự động trích xuất thông tin trong E-HSMT và E-HSDT.

(3): Hệ thống tự động đánh giá trên cơ sở thông tin được trích xuất. Đối với nội dung về hợp đồng tương tự, trường hợp tổ chuyên gia phát hiện Hệ thống đánh giá nhà thầu "đạt" là chưa chính xác thì tổ chuyên gia có quyền đánh giá lại để làm kết quả đánh giá ở nội dung này và nêu rõ ý kiến tại cột "nhận xét của tổ chuyên gia".

Trường hợp sau khi đối chiếu tài liệu, các thông tin nhà thầu kê khai trong E-HSDT không thống nhất với các tài liệu mà nhà thầu cung cấp thì bên mời thầu yêu cầu tổ chuyên gia đánh giá lại. Trong trường hợp này, tổ chuyên gia tiến hành đánh giá lại và ghi rõ ý kiến tại cột "nhận xét của tổ chuyên gia".

Riêng đối với nội dung về khả năng bảo hành, bảo trì, duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, cung cấp phụ tùng thay thế hoặc cung cấp các dịch vụ sau bán hàng khác của gói thầu mua sắm hàng hóa, tổ chuyên gia đánh giá căn cứ vào thông tin nêu trong E-HSDT.

Mẫu đánh giá về năng lực và kinh nghiệm của hồ sơ dự thầu qua mạng

Download: http://eunsetee.com/7Brr

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan