Khảo sát hệ thống thông tin vệ tinh và thiết kế hệ thống thu CATV cho một khách sạn

Ngày đăng: 25-06-2019 16:13:28

Tác giả: Nguyễn Đức Tới 

Nguồn gốc: Đai học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM, 2008

Sơ lược:

Phần 1: Khảo sát hệ thống thông tin vệ tinh
Chương 1: Tìm hiểu về hệ thống thông tin vệ tinh
Chương 2: Truyền hình vệ tinh
Chương 3: Máy thu hình vệ tinh TVRO
Phần 2: Thiết kế hệ thống thu CATV cho một khách sạn
Phần 3: Phụ lục
A: Một số kỹ thuật điều chế trong thông tin vệ tinh
B: Bảng tra cứu các đặc tính kỹ thuật của các thiết bị sử dụng trong thiết kế hệ thống CATV
C: Các thông số bổ sung cho phần lý thuyết khảo sát hệ thống thông tin vệ tinh
D: Các chữ viết tắt và tài liệu tham khảo.

Link download: http://evassmat.com/YzDM  hoặc  http://megaurl.in/MIBbWa

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan