Hệ thống kiểm soát tự động mức độ ô nhiễm nước thải

Ngày đăng: 11-07-2019 22:38:13

Sơ lược:

Chương 1: Thực trạng nước thải tại một số khu công nghiệp và giải pháp kiểm tra, theo dõi mức độ ô nhiễm đang được áp dụng.
Chương 2: Tìm hiểu đánh giá, lựa chọn công nghệ giám sát, đo đạc và gửi các thông số giám sát chất lượng nước về trung tâm.
Chương 3: Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử nghiệm hệ thống.

 

Download:  http://biastonu.com/1zgV  hoặc  http://megaurl.in/PL8d

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan