Giáo trình HTML và thiết kế website

Ngày đăng: 22-06-2019 22:19:49

Sơ lược:

Chương I: Những khái niệm cơ sở.
Chương II: Trình bày trang.
Chương III: Danh sách và bảng trong HTML.
Chương IV: Đưa hình ảnh vào tài liệu HTML.
Chương V: Các mối liên kết siêu văn bản.
Chương VI: Bày trí nền và khung.
Chương VII: Biểu mẫu style và cascading style sheet.
Chương VIII: Công cụ soạn thảo trực quan web (Microsoft FrontPage 2003)

Link download: http://evassmat.com/XX1V  hoặc  http://megaurl.in/otR5kE

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan