Đơn xin nhận con nuôi

Ngày đăng: 03-10-2019 13:51:38

Thủ tục nhận con nuôi tại Việt Nam

Nhu cầu nhận con nuôi là một nhu cầu chính đáng của các gia đình hiếm muộn hoặc có hoàn cảnh đặc biệt

Bạn đang băn khoăn về thủ tục xin con nuôi? Để xin nhân con nuôi theo đúng Luật nuôi con nuôi và quy định của nhà nước, bạn phải làm đơn xin nhân con nuôi - Mẫu TP/CN-2014/CN.02 ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTP sửa đổi Thông tư 12/2011/TT-BTP hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin nhận con nuôi tại đây.

Download : http://eunsetee.com/M5Cz

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan