Công nghệ nuôi cấy tế bào Sâm Ngọc Linh

Ngày đăng: 11-07-2019 22:36:28

Sơ lược:

Chương I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương II. TỔNG QUAN
Chương III. CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO SÂM NGỌC LINH
Chương IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Download: http://biastonu.com/1zdB  hoặc  http://megaurl.in/y0gi

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan