Chuyên mục: Pháp luật

Bộ Luật Hình Sự
Bộ Luật Hình Sự

Download: http://eunsetee.com/bwZY Bộ luật hình sự 2015 vừa được ban hành ngày 27/11/2015 với các quy định mới về tội phạm; những trường hợp loại trừ trách nhiệm hình sự; thời hiệu truy cứu


Luật An Ninh Mạng - 2018
Luật An Ninh Mạng - 2018

Download: http://eunsetee.com/bwQn GIỚI THIỆU Luật an ninh mạng 2018 được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2019. Luật an ninh mạng gồm có 07


Bộ Luật Dân Sự
Bộ Luật Dân Sự

Download: http://eunsetee.com/bwJs Nội dung sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân,


Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam
Điều Lệ Đảng Cộng Sản Việt Nam

Download: http://eunsetee.com/bwAs Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân tiến hành Cách mạng Tháng


Luật Cán Bộ, Công Chức
Luật Cán Bộ, Công Chức

Download: http://eunsetee.com/bw6t Luật cán bộ, công chức được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008. Luật


Bộ Luật Lao Động
Bộ Luật Lao Động

Download: http://eunsetee.com/bvvG Bộ luật Lao động (Luật số: 10/2012/QH13) đã được Quốc hội khoá XIII thông qua ngày 18/6/2012, bắt đầu có hiệu lực từ 1/5/2013. Bộ luật lao động gồm 17 chương, 242 điều, tăng


Luật Đất Đai
Luật Đất Đai

Download: http://eunsetee.com/bvmT Luật đất đai - Luật số 45/2013/QH13 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, năm 2013 và Chương trình xây dựng


Luật Thương Mại
Luật Thương Mại

Download sách:  Ngày 14/6/2005, Quốc hội ban hành Luật Thương mại số 36/2005/QH11, áp dụng đối với các cá nhân hoạt động thường xuyên, độc lập; Các thương nhân


Tất cả có 12 kết quả.