Chuyên mục: Nông - Lâm - Ngư

Bài giảng Công nghệ nuôi trồng nấm
Bài giảng Công nghệ nuôi trồng nấm

Sơ lược: 1. Nấm trồng 2.1. Khái quát về nấm rơm 3.1. Giới thiệu về nấm Bào Ngư 4.1. Nấm Linh chi 5.1. Bào tử và nấm bệnh 6. Phòng trừ sâu bệnh hại nấm ăn 7 . Các loài sâu hại nấm ăn và biện pháp phòng trừ


Giáo trình Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh
Giáo trình Kỹ thuật trồng hoa và cây cảnh

Sơ lược: Lời nói đầu Chương 1. Một số đặc điểm riêng biệt của cây hoa cảnh 8 Chương 2. Kỹ thuật trồng một số loại hoa cảnh Chương 3. Kỹ thuật trồng bonsai và cây cảnh nghệ thuật Chương 4. Thiết kế và trồng vườn hoa Phụ chương: Trình bày hoa và cây cảnh


Tất cả có 2 kết quả.