Chuyên mục: Máy Tính

Cách chèn chữ, logo chìm vào Microsoft Word 2016
Cách chèn chữ, logo chìm vào Microsoft Word 2016

Văn bản bạn vừa mất công soạn thảo, bạn muốn để lại dấu ấn của riêng mình trên văn bản đó. Để khi văn bản đó được photo ra bao nhiêu bản khác vẫn có Watermark đánh dấu bản quyền của
Tất cả có 7 kết quả.