Chuyên mục: Marketing - Bán hàngBiến Bất Kỳ Ai Thành Khách Hàng
Biến Bất Kỳ Ai Thành Khách Hàng

Danh sách chương Lời giới thiệu Chương 1: Có những chiến lược marketing hiệu quả hay không? Chương 2: Bạn khởi đầu từ đâu? Chu trình marketing và bán hàng  Chương


Pr Là Sống
Pr Là Sống

PR là một chức năng quản trị định hướng thái độ của công chúng, xác định chính sách, thực hiện và làm cho quan tâm một tổ chức, được thực hiện theo một chương trình


Tất cả có 9 kết quả.