Chuyên mục: Kỹ Thuật - Công Nghệ

Thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến
Thiết kế hệ thống thông tin vô tuyến

PHẦN I: LÝ THUYẾT I. Mở đầu II. Lý thuyết đường truyền II. Phối hợp trở kháng III. Thiết kế bộ khuếch đại công suất PHẦN II: MÔ PHỎNG I. Sơ đồ và kết quả mô phỏng mạch khuếch đại II. Kết luận


Giáo trình HTML và thiết kế website
Giáo trình HTML và thiết kế website

Chương I: Những khái niệm cơ sở. Chương II: Trình bày trang. Chương III: Danh sách và bảng trong HTML. Chương IV: Đưa hình ảnh vào tài liệu HTML. Chương V: Các mối liên kết siêu văn bản. Chương VI: Bày trí nền và khung.
Tất cả có 12 kết quả.