Chuyên mục: Hình Ảnh


Những thảm họa được bấm máy như đã an bài
Những thảm họa được bấm máy như đã an bài

Có những chuyện tuy vô tình nhưng lại là hữu ý mà chúng ta không tài nào có thể đoán trước được. Mới cười hả hê đó mà chỉ vài giây sau nước mắt tuôn trào khi nào không hay. Mọi chuyện như được an bài từ trước vậy!Tất cả có 7 kết quả.