Chuyên đề Tín dụng ngân hàng

Ngày đăng: 09-07-2019 21:10:40

Sơ lược:

Chuyên đề tốt nghiệp.

Chương I. Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động 
Tín dụng trong nền kinh tế thị trường

Chương II.Thực trạng hoạt động Tín dụng của ngân hàng
chính sách xã hội huyện Việt Yên

Chương III. Một số giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hoạt động 
Tín dụng, chất lượng Tín dụng tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Việt Yên.

Link download: http://biastonu.com/hhY  hoặc  http://megaurl.in/lK3x

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan