AutoCAD - Hiển thị thanh File Tabs

Ngày đăng: 21-07-2019 21:30:50

Từ phiên bản 2014, AutoCAD có thêm thanh File Tabs hiển thị danh sách các file đang được mở, cho phép người dùng có thể chọn file mình muốn xem thay vì Ctrl+Tabnhư truyền thống, như hình ảnh phía dưới

 

 

Khi lỡ làm mất thanh này, người dùng có thể gõ lệnh FILETAB để gọi lại, hoặc nếu muốn ẩn tab này bạn có thể gõ lệnh FILETABCLOSE

Chia sẻ:

Bình luận

Bài viết liên quan